19 Ianuarie, 2018

Raportările contabile şi situaţiile financiare anuale se fac după reglementări modificate. Ce noutăţi s-au introdus recent?

Recentul Ordin MFP nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale MFP a înlocuit reglementarea din 2013 dată prin Ordinul MFP nr. 40/2013.

Ordinul MFP nr. 79/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 70/2014 din 29 ianuarie.

Ca elemente de noutate, reţinem, din cuprinsul ordinului propriu-zis:

• Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1, fără trimiterea, ca în vechea reglementare, şi la Anexa 4 – Structura formularelor “Date informative” (cod 30) şi “Situaţia activelor imobilizate” (cod 40) şi modul de completare a acestora.

• 
Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale simplificate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1, fără trimiterea, ca în vechea reglementare, şi la Anexa 4 – Structura formularelor “Date informative” (cod 30) şi “Situaţia activelor imobilizate” (cod 40) şi modul de completare a acestora.

• 
Prevederile Ordinului MFP nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la efectuarea retratării, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanţei de verificare şi a situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, se aplică şi societăţilor ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2013.

• 
Pentru exerciţiul financiar al anului 2013, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2013 întocmesc situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul MFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

• 
Începând cu exerciţiul financiar al anului 2014, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2013 ţin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.

• 
Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie distinct de situaţiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii. La întocmirea, de către aceste entităţi, a situaţiilor financiare anuale sunt avute în vedere atât prevederile reglementărilor contabile aplicabile, cât şi prevederile Ordinului MFP nr. 1.878/2010 privind întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii.

• 
Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile cerute de Legea contabilităţii. În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile cerute de Legea contabilităţii se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente.

• 
Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în anexa nr. 2 – “Sistemul de raportare contabilă anuală la 31 decembrie” – se aplică, de asemenea, şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, în condiţiile de încadrare a sedilor permanante.

Ordinul aprobă, de asemenea, structura formularelor “Date informative” (cod 30) şi “Situaţia activelor imobilizate” (cod 40).

Anexe la ordin cuprind:

- ANEXA Nr. 1: Principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale
- ANEXA Nr. 2: Sistemul de raportare contabilă anuală la 31 decembrie
- ANEXA Nr. 3: Raportări contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
- ANEXA Nr. 4: Structura formularelor “Date informative” (cod 30) şi “Situaţia activelor imobilizate” (cod 40) şi modul de completare a acestora

——(P)——

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu