18 Februarie, 2018

Rambursarea TVA din deconturi cu sumă negativă de TVA: Ce modificări sunt propuse la Codul de procedură fiscală?

În prezent, Codul de procedură fiscală nu reglementează reguli privind condiţiile în care administraţia fiscală rambursează taxa pe valoarea adăugată rezultată din deconturile cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare.

Citiţi mai jos ce propune MFP în acest sens.

Proiectul de modificare a reglementărilor în materie, din Codul de procedură fiscală, face parte dintr-un ansamblu de măsuri pentru modificarea mai multor acte normative, prin ordonanţă de guvern, recent propusă de MFP.

Pornind de la constatarea expusă în preambulul acestui material, nota de fundamentare a proiectului de ordonanţă propune reglementarea unei proceduri de rambursare a taxei pe valoarea adăugată din deconturile cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare, care să asigure o fluidizare considerabilă a rambursărilor de TVA către contribuabili, asigurând în acelaşi timp un nivel de siguranţă rezonabil şi proporţional faţă de nivelul sumelor rambursate.

Modul de soluţionare, de către autorităţile fiscale din România, a rambursărilor de TVA către contribuabili se află de peste patru ani sub monitorizarea Comisiei Europene datorită înregistrării unor întârzieri nerezonabile, mai mari de şase luni, în soluţionarea unui număr semnificativ de cereri.

Astfel, datorită evoluţiei crescătoare a numărului de cereri soluţionate cu astfel de întârzieri în aceşti ani, România se află în acest moment în ultima fază precontencioasă, aceea a Avizului motivat, iar pentru evitarea sesizării iminente a CJUE sunt necesare măsuri structurale de modificare a procedurilor legale de rambursare a TVA, respectiv:

-  a fost majorat plafonul valoric al deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare existent, în prezent, de 10.000 de lei pentru care rambursările se realizează cu control ulterior, la 20.000 de lei;

-
a fost creat un al doilea palier valoric între 20.000 de lei şi 65.000 de lei al deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare în cadrul căruia acestea sunt rambursate cu control ulterior dacă la opţiunea contribuabilului acestea sunt certificate de către un consultant fiscal;

-
contribuabilii care depun deconturile cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare, certificate cu rezerve, urmează să fie supuşi procedurii generale de analiză de risc, în condiţiile în care, în urma analizei de risc efectuate de organul fiscal, acesta decide efectuarea inspecţiei fiscale ulterior rambursării sau anticipat rambursării.

De subliniat că măsurile de mai sus nu se aplică dacă respectivul contribuabil are înscrise în cazierul fiscal fapte de natura infracţiunilor sau dacă organul fiscal constată că există riscul unei rambursări necuvenite.

În plus, în nota de fundamentare se menţionează şi faptul că, chiar dacă textul de lege prevede rambursarea cu inspecţie ulterioară, aplicarea acestei măsuri nu presupune că inspecţia fiscală este obligatorie, ci aceasta se decide de organul fiscal în baza unei analize de risc.

Dispoziţii noi propuse pentru Codul de procedură fiscală

În aceste condiţii, un articol special ar urma să fie introdus în Codul de procedură fiscală, cu prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată. Iată ce ar urma să prevadă acest articol 1171:

“(1) Taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoare adăugată cu opţiune de rambursare, se rambursează de organul fiscal potrivit procedurii şi condiţiilor aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(2)
Organul fiscal decide în condiţiile prevăzute în ordin dacă efectuează inspecţia fiscală anterior sau ulterior aprobării rambursării, în baza unei analize de risc.

(3)
Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul decontului cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare pentru care suma solicitată la rambursare este de până la 20.000 lei, organul fiscal rambursează taxa cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale.

(4)
Prevederile alin. (3) se aplică şi în cazul decontului cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, pentru care suma solicitată  la rambursare se situează între 20.000 lei şi 65.000 lei, în situaţia în care contribuabilul optează pentru certificarea decontului, potrivit art. 831 alin. (1), iar certificarea este fără rezerve.

(5)
Dispoziţiile alin. (3) şi (4) nu se aplică:
a) în cazul în care contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate ca infracţiuni;
b) în cazul în care organul fiscal, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite.

(6)
Organul fiscal va notifica contribuabilul în cazul în care constată că a fost depus un decont de taxă pe valoarea adăugată certificat de un consultant fiscal care nu este înscris ca membru activ în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală sau de către o persoană care nu are calitatea de consultant fiscal, potrivit legii. În cazul în care certificarea nu se depune în termen de 30 de zile de la notificare, sunt aplicabile prevederile alin. (2).

(7)
Ori de câte ori, în condiţiile prezentului articol, rambursarea se aprobă cu inspecţie fiscală ulterioară, inspecţia fiscală se decide în baza unei analize de risc potrivit art. 100.

——(P)——

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu