Astăzi vă vom prezenta procedura care trebuie urmată pentru înscrierea la un producător şi achiziţionarea unei maşini noi prin intermediul programului “Rabla 2013”.
Înainte de a citi acest scurt ghid, vă puteţi familiariza şi cu informaţiile de ieri despre procedura obţinerii tichetului valoric.

ÎNSCRIEREA LA UN PRODUCĂTOR

Persoanele care au obţinut tichetul valoric se pot înscrie la orice producător/dealer auto validat de Administraţia Fondului pentru Mediu.
Lista producătorilor/dealerilor auto validaţi poate fi consultată AICI.
Atenţie! Utilizarea tichetului pentru achiziţionarea unei maşini noi trebuie făcută în termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la eliberarea acestuia de către colector.
ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE
În vederea înscrierii, proprietarul autovehiculului casat trebuie să depună la producător următoarele documente:
• actul de identitate (original + copie);
• tichetul (original);
• documentele aferente tichetului: certificatul de înmatriculare (copie legalizată); cartea de identitate a autovehiculului (copie legalizată); certificatul de distrugere (copie legalizată); certificatul de radiere (original); procesul verbal de custodie (copie legalizată), documentul emis de către colector care atestă plata contravalorii deşeurilor feroase şi neferoase conţinute de autovehiculul uzat (copie);
• dacă tichetul n-a fost eliberat pe numele persoanei care se înscrie, aceasta trebuie să depună şi certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa (original).
Proprietarul va primi o notă de înscriere după ce producătorul va verifica documentele enumerate mai sus. Aceasta este valabilă timp de (cel mult) 90 de zile lucrătoare de la emitere. În decursul acestui termen de 90 de zile, proprietarul trebuie să cumpere o maşină nouă.

ACHIZIŢIONAREA UNEI MAŞINI NOI

Formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire trebuie făcute de producător şi proprietar în perioada în care nota de înscriere este valabilă.
Producătorul va scădea din preţul de cumpărare al automobilului nou cuantumul primei de casare (6500 de lei).
ACTELE NECESARE LA PROCEDURA DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
Atunci când se vor face formalităţile menţinate mai sus, proprietarul trebuie să depună la producător următoarele acte:
• nota de înscriere (original);
• declaraţia pe propria răspundere prin care proprietarul înscris îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a achiziţiona autovehiculul nou pe numele său la sfârşitul perioadei de leasing (în cazul finanţării în baza unui contract de leasing financiar) (autentificată la un notar);
În fine, producătorul va elibera factura, certificatul de conformitate şi cartea de identitate a maşinii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here