Problemă întâlnită în practică: Cum se procedează, contabil vorbind, în cazul unui punct de lucru care seara predă încasările administratorului? Ce documente trebuie întocmite pentru registrul de casă?
 
Punct de vedere al autorului:
 
1. Definirea punctului de lucru. Potrivit art. 43 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, „(3) Celelalte sedii secundare – agenții, puncte de lucru sau alte asemenea sedii – sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăților și se menționează numai în cadrul înmatriculării societății în registrul comerțului de la sediul principal.”
 
2. Înregistrarea în registrul comerțului. Potrivit art. 22 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, „(1) Comerciantul are obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor prevăzute la art. 21, în cel mult 15 zile de la data actelor și faptelor supuse obligației de înregistrare.”
 
3. Punctul de lucru cu minimum 5 angajaţi. Potrivit art. 32 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, „(7) Orice persoană subiect al unui raport juridic fiscal, inclusiv operatorul economic, instituția publică și instituția publică locală, care are organizată o entitate, cu sau fără personalitate juridică, la altă adresă decât sediul social al subiectului respectiv, cu minimum 5 persoane care realizează venituri din salarii, are obligația să solicite înregistrarea fiscală a entității respective, ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor, la organul fiscal din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui rază teritorială se află adresa unde se desfășoară efectiv activitatea acelei entități. Solicitarea se face în termen de 30 de zile de la data înființării, pentru entitățile nou-înființate. Organul fiscal are obligația ca, în termen de 5 zile de la înregistrarea fiscală, să transmită o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală primarului unității administrativ-teritoriale/sectorului municipiului București în a cărei/cărui rază teritorială își desfășoară efectiv activitatea entitatea respectivă. Plătitorii de salarii și de venituri asimilate salariilor au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea astfel încât aceasta să reflecte impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, calculat, reținut și virat, pe fiecare entitate care intră sub incidența prezentului alineat.”
 
4. Mijloace bănești și decontări. Potrivit Nomenclatorului documentelor financiar contabile reglementat prin Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, la secţiunea IV. Mijloace bănești și decontări, regăsim menţionate următoarele: 24. Chitanță, cod 14-4-1; 25. Chitanță pentru operațiuni în valută, cod 14-4-1/a; 26. Dispoziție de plată/încasare către casierie, cod 14-4-4; 27. Registru de casă, cod 14-4-7A; 28. Registru de casă, cod 14-4-7/bA; 29. Registru de casă (în valută), cod 14-4-7/aA; 30. Registru de casă (în valută), cod 14-4-7/cA; 31. Borderou de achiziție, cod 14-4-13; 32. Borderou de achiziție (de la producători individuali)*, cod 14-4-13/b; 33. Decont pentru operațiuni în participație, cod 14-4-14; “     
 
5. Registrul de casă în reglementarea în vigoare. Potrivit Normelor specifice de utilizare a documentelor financiar contabile, aprobate prin anexa nr. 2 din Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, la Grupa a IV-a Mijloace bănești și decontări, se menţionează următoarele: Registrul de casă servește ca: – document de înregistrare operativă a încasărilor și plăților în numerar (lei sau valută), efectuate prin casieria entității; – document de stabilire, la sfârșitul fiecărei zile, a soldului de casă; – document de înregistrare în contabilitate a operațiunilor de casă. Registrul de casă se întocmește zilnic, pe baza documentelor justificative de încasări și plăți. “
 
Articolul continuă pe pagina următoare!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here