19 Februarie, 2018

Protejarea datelor personale: ce reforme legislative are în vedere Uniunea Europeană

Autoritatea comunitară pentru supravegherea protejării datelor personale îşi exprimă satisfacţia faţă de rezultatul votului dat recent de Comitetul parlamentar european pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) asupra pachetului de reforme privind protecţia datelor.

Votul de susţinere este apreciat ca fiind un pas important în direcţia sigurării unei protecţii mai susţinute şi efective a datelor în Europa. Autoritatea comunitară pentru supravegherea protejării datelor personale (European Data Protection Supervisor – EDPS) este conştientă de compromisurile care au trebuit făcute pentru acceptarea textului votat, în condiţiile date de complexitatea acestei chestiuni legislative, de diferenţele de opinii care există la diferite nivele. Rezultatul pozitiv obţinut obligă la acţiuni imediate, din partea Comisiei europene, astfel încât să se ajungă la un acord politic înainte de alegerile parlamentare europene, din primăvara anului 2014.

Importanţa acestor propuneri a devenit mai evidentă, în toată Europa, după dezvăluirile făcute de Eduard Snowden, se arată în comunicatul de presă pe această temă, care subliniază, în acest context, necesitatea ca persoanele să poată avea încredere în autorităţi şi guverne. Astfel, odată adoptate, propunerile vor trebui să dea cetăţenilor informaţii mai clare despre modul în care companiile vor avea dreptul să folosească informaţiile cu caracter personal. Cetăţenii vor avea, de asemenea, dreptul să ceară companiilor să radieze datele lor, mai puţin în situaţia în care o asemenea cerere vine în conflict cu libertatea de expresie şi libertatea presei.

Pentru industrie, prin sistemul one-stop-shop, numirea unei autorităţi centrale de monitorizare în toate statele membre va fi de natură să dea consistenţă şi să accelereze procesele în cazuri de reclamaţii şi plângeri.

Context

În temeiul Regulamentului (EC) nr. 45/2001, EDPS înaintează Comisiei europene, Parlamentului european şi Consiliului propuneri legislative, precum şi informări privind o mare varietate de probleme cu impact asupra protecţţiei datelor personale. Mai mult, instituţiile UE şi organismele care prelucrează date personale cu grad ridicat de risc în ce priveşte drepturile şi libertăţile individuale sunt verificate cu prioritate de EDPS. În cazul în care procesarea notificată poate implica o încălcare a oricăror prevederi ale Regulamentului, Autoritatea va face propunerile necesare pentru evitarea unor asemenea situaţii.

În ianuarie 2012, Comisia Europeană a adoptat propriul pachet de reforme cuprinzând două reforme legislative: o reglementare generală asupra protecţiei datelor (aplicabilă direct tuturor statelor, precum şi o directivă specială (care trebuie transpusă în dreptul naţional al fiecărui stat membru) privind protejarea datelor în sectoarele poliţie şi justiţie.

Cele două propuneri au fost dezbătute intens în Parlamentul european, Autoritatea fiind în permanent contact cu departamentele specializate ale principalelor instituţii comunitare.  

Informaţiile sau datele personale se referă la orice informaţii care privesc o persoană în viaţă identificată sau identificabilă. Ca exemple, sunt enumerate numele, data naşterii, fotografii, adrese e-mail sau numere de telefon. Sunt de asemenea considerate date personale şi alte detalii precum informaţiile privind sănătatea, datele folosite în scopuri de evaluare, informaţiile legate de traficul convorbirilor prin telefon, e-mail sau internet.

Dreptul la intimitate sau la viaţă privată este înscris în declaraţia Universală a drepturilor omului (Articolul 12), în Convenţia europeană asupra drepturilor omului (Articolul 8) şi în Carta europeană a drepturilor fundamentale (Articolul 7). Carta înscrie, prin Articolul 8, şi un drept explicit privind protecţia datelor personale.

Noul Cod civil român conţine în Titlul II (despre persoana fizică) dispoziţii privitoare la respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane: dreptul la libera exprimare, dreptul la viaţa privată, dreptul la demnitate, dreptul la propria imagine, atingeri aduse vieţii private, prelucrarea datelor personale.

Notă: Legislaţia europeană şi jurisprudenţa europeană pot fi consultate în Lege5 Online, însă acestea sunt disponibile doar pentru abonaţii Lege5.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu