Diversificarea serviciilor turistice şi nevoia de aliniere la reglementările comunitare actuale, au impus introducerea în legislaţia românească a unor instituţii noi, de natură să răspundă practicilor contractuale care deja funcţionează în serviciile turistice.

Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2011 reglementează protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb, pentru a se asigura un înalt nivel de protecţie a consumatorilor.

Reglementarea se aplică cu respectarea prevederilor legale referitoare la:

– modalităţile de reparare a prejudiciului şi la căile de atac prevăzute în dreptul comun;

– înregistrarea bunurilor mobile sau imobile şi transferul dreptului de proprietate a bunurilor imobile;

– condiţiile de amplasare sau criteriile şi metodologia de autorizare ori licenţiere;

– determinarea naturii juridice a drepturilor care fac obiectul contractelor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Informaţiile precontractuale

Comerciantul furnizează consumatorului toate informaţiile cu titlu gratuit, într-un mod clar şi uşor de înţeles, pe hârtie sau pe un alt suport durabil, uşor accesibil consumatorului, în limba română sau, în cazul în care consumatorul este cetăţean străin ori îşi are reşedinţa în străinătate, contractul se redactează, la alegerea acestuia, şi în limba sau în una dintre limbile oficiale ale statului pe teritoriul căruia îşi are reşedinţa ori al cărui cetăţean este, cu condiţia ca aceasta să fie o limbă oficială a Uniunii Europene. Informaţiile din partea comerciantului trebuie furnizate cu suficient timp, dar cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte ca un consumator să încheie un contract sau să accepte o ofertă. Perioada de 15 zile se poate reduce cu acordul scris al consumatorului.

Comerciantul furnizează consumatorului informaţii precontractuale, prin intermediul formularelor standard de informaţii, prevăzute în anexele la actul normative, specifice tipului de contract oferit. Comerciantul are obligaţia să completeze formularele standard cu informaţii suficiente şi precise, astfel încât să nu inducă în eroare consumatorul şi pentru a permite consumatorului să ia o decizie în deplină cunoştinţă de cauză.

Informaţiile contractuale

Contractul se redactează în limba română, în formă scrisă pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, În cazul în care consumatorul este cetăţean străin sau îşi are reşedinţa în străinătate, contractul se redactează, la alegerea acestuia, şi în limba sau în una dintre limbile statului membru pe teritoriul căruia îşi are reşedinţa ori al cărui cetăţean este, cu condiţia ca aceasta să fie o limbă oficială a Uniunii Europene.

În cazul unui contract privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare care are ca obiect un singur bun imobil determinat, comerciantul furnizează consumatorului, în mod gratuit, o traducere autorizată a contractului în limba sau în una dintre limbile statului membru în care se află bunul imobil, cu condiţia ca aceasta să fie o limbă oficială a Uniunii Europene.

Contractul include următoarele:

● informaţii privind numele şi domiciliul şi, după caz, denumirea sau sediul social al părţilor contractante;

● formularul standard prevăzut la art. 10, care devine parte integrantă a contractului;

● separat, formularul standard referitor la dreptul de retragere, care are ca scop facilitarea exercitării dreptului de retragere din contract;

● semnătura fiecărei părţi;

● data şi locul încheierii contractului;

● modalităţile de notificare.

Informaţiile conţinute în formularul standard  nu pot fi modificate decât cu acordul expres al părţilor sau în cazul în care modificările decurg din anumite circumstanţe neobişnuite şi neprevăzute, independente de voinţa comerciantului, şi ale căror consecinţe nu ar fi putut fi evitate, chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile necesare.

Modificările se menţionează în mod expres în contract.

Dreptul de retragere din contract

Consumatorul are dreptul de a se retrage din contracte, astfel cum sunt definite prin ordonanţa de urgenţă, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv.

Termenul prevăzut pentru exercitarea dreptului de retragere începe să curgă astfel:

– de la data încheierii contractului sau a unui precontract cu caracter obligatoriu;

– de la data la care consumatorul intră în posesia contractului sau a oricărui precontract obligatoriu, dacă aceasta este ulterioară datei încheierii contractului sau a unui precontract.

Consumatorul decade din dreptul de a se retrage din contract în termen de:

– un an şi 14 zile calendaristice de la data încheierii contractului sau a unui precontract, în cazul în care comerciantul nu a completat şi nu a pus la dispoziţia consumatorului, în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, formularul standard privind dreptul de retragere din contract;

– 3 luni şi 14 zile calendaristice de la data încheierii contractului sau a unui precontract, în cazul în care informaţiile precontractuale, inclusiv formularul standard, nu au fost puse la dispoziţia consumatorului în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator.

În cazul în care consumatorul are intenţia de a-şi exercita dreptul de retragere din contract, acesta notifică în scris comerciantul cu privire la acest lucru, înainte de expirarea termenului de retragere din contract, prin mijloace care asigură confirmarea transmiterii acesteia.

Dreptul de retragere produce efecte de la data expedierii notificării de către consumator.

În cazul exercitării dreptului de retragere de către consumator, încetează obligaţia părţilor de a executa contractul.

Consumatorul are dreptul de a se retrage din contract fără a fi răspunzător pentru plata vreunei sume sau pentru alte obligaţii aferente eventualelor servicii prestate înaintea exercitării dreptului de retragere din contract.

Plăţi în avans

In cazul contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, al contractului pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, precum şi în cazul contractului de schimb, sunt interzise orice plăţi în avans, acordarea de garanţii, rezervarea oricăror sume din conturi, recunoaşterea explicită a sumelor datorate, precum şi orice alte plăţi sau contraprestaţii efectuate de consumator către comerciant ori către orice terţ înainte de expirarea termenului de retragere.

În cazul unui contract de revânzare, sunt interzise orice plăţi în avans, acordarea de garanţii, rezervarea oricăror sume din conturi, recunoaşterea explicită a sumelor datorate, precum şi orice alte plăţi sau contraprestaţii efectuate de consumator către comerciant ori către orice terţ înainte ca respectivul contract de revânzare să îşi producă efectele sau să înceteze pe alte căi.

*

Ordonanţa de urgenţă transpune prevederile Directivei 2008/122/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosinţă a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanţă cu drept de folosinţă pe termen lung, precum şi la contractele de revânzare şi de schimb, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 33 din 3 februarie 2009.

1 COMENTARIU

  1. Buna seara as dori un raspuns in ceea ce priveste rezervarea unei cazari pe 3 nopti am achitat avans doar pe una si as vrea sa stiu daca am obligatia sau sunt obligata sa stau atat cat am rezervat deoarece timpul e posibil sa nu fie favorabil .. ?! Exista vreo lege in ce privesteacest aspect?! Sunt obligata sa stau cat am rezervat??Astept un raspuns urgent

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here