17 Octombrie, 2019

Propunerile Comisiei Europene privind reducerea impactului restructurărilor companiilor

Comisia Europeană a postat pe pagina electronică – spre dezbatere şi dorind susţinerea de către Statele Membre – Ghidul de Bune Practici privind Restructurarea şi Minimalizarea impactului asupra lucrătorilor a restructurărilor companiilor, pornind de la experienţa unor companii care au parcurs această etapă.

Comisia îşi propune ca ţintă ca cel puţin în sectorul public să fie folosit acest instument, minimalizând astfel impactul restructurărilor care vor avea loc în următoarea perioadă în mai multe state membre.

Măsurile specifice privesc în special o monitorizare pe termen lung a tendinţelor pieţei, analizarea nevoilor de formare profesională şi ocupare a forţei de muncă, suport individual pentru formare profesională, consiliere ocupaţională, dar şi asistenţă pentru o tranziţie mai uşoară în perioada dintre două locuri de muncă, precum şi implicarea altor factori de schimbare decât cei uzuali, precum mediul universitar, autorităţile publice care nu au activităţi directe de ocupare, alţi actori importanţi din comunităţile locale.

Cea mai importantă măsură este cea a utilizării fondurilor europene, precum Fondul Social European şi Fondul European de Ajustare la Globalizare, pentru crearea locurilor noi de muncă şi susţinerea unei tranziţii incluzive.

Comisia Europeană va fi cea care va monitoriza aplicarea acestui cadru de calitate până în 2016, iar rezultatele vor fi prezentate Parlamentului European.

Sursa: Comisia Europeană | Foto: Sxc.hu

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu