18 Ianuarie, 2018

Propunere legislativă pentru modificarea Legii privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României

Pe site-ul Senatului, în rubrica „Propuneri legislative aflate în consultare publică”, se află un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor.

Potrivit expunerii de motive, proiectul de lege propune o organizare a Executivului, pornindu-se de la funcţiile Guvernului, care într-o foarte mare măsură reprezintă şi priorităţile unei guvernări, bazată pe coordonarea sectorială a acestor priorităţi prin intermediul unor miniştri de stat, care, împreună cu primul-ministru, să formeze Consiliul primului-ministru ca organism pragmatic al actului de guvernare.

Care sunt funcţiile Guvernului?

Potrivit art. 1 alin. (5) din Legea-cadru nr. 90/2001, Guvernul, pentru realizarea programului guvernamental asumat în faţa Parlamentului, îndeplineşte mai multe funcţii: funcţia de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Prgramului de guvernare; funcţia de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional, necesar în vederea realizării obiectivelor strategice; funcţia de administrare a proprietăţii statului, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil.

O altă funcţie este cea de reprezentare,  prin care se  asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern. De asemenea, Guvernul mai îndeplineşte funcţia de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

Ce mai cuprinde proiectul de lege

În cuprinsul proiectului de lege, se află ataşată în Anexă o organigramă orientativă a Guvernului, insistând pe ideea permanentizării unor funcţii de miniştri de stat cu portofolii pe direcţiile principale de guvernare – dezvoltare, strategie şi prognoză, politici guvernamentale şi servicii guvernamentale, care să aibă în coordonare, la nivel de politică uniformă pe domeniu, mai multe ministere adiacente şi care să asigure prin intermediul Consiliului primului-ministru un sistem de comunicare constant, eficient şi uniform între structurile guvernamentale şi între Guvern şi celelalte instituţii ale statului.

De asemenea, proiectul de lege are în vedere şi o reanalizare a repartizării sarcinilor şi obiectivelor diverselor instituţii centrale ale statului în funcţie de actuala situaţie economică naţională, europeană şi mondială, de compatibilităţile diverselor activităţi  şi componente ale economiei naţionale, de necesităţile de reprezentare la nivelul administraţiilor publice locale a instituţiilor centrale, de punerea în practică a noului concept de „ deconcentrare a serviciilor publice”.

În acelaşi timp, proiectul de act normativ propune inclusiv renunţarea la unele instituţii centrale, de sine stătătoare, care să administreze suplimentar anumite domenii sau subdomenii ale economiei naţionale, care, în mod normal, nu necesită decât prognoze şi strategii economice de asigurare a resurselor financiare şi a direcţiilor de dezvoltare pe termen scurt.

Nu în ultimul rând, proiectul de lege asigură condiţiile elaborării unor acte normative care să permită organizarea acestor instituţii, astfel încât Guvernul să coordoneze, prin intermediul acestora, numai funcţiile de reglementare şi monitorizare, prin intermediul ministrului de stat pentru serviciile guvernamentale, iar funcţiile de control şi anchetă să fie asigurate de către o instituţie centrală, având în componenţă departamente specializate pe domenii, aflată ca organism tehnic în coordonarea Parlamentului.

Până azi, 6 martie, propunerea legislativă a fost în consultare publică.

Sursa: Senatul României

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu