21 Februarie, 2018

Propunere legislativă pentru modificarea Legii privind organizarea Monitorului Oficial al României

Pe site-ul Senatului, în rubrica Propuneri legislative aflate în consultare publică, se află un proiect de act normativ pentru modificarea şi completarea Legii 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României.

Potrivit expunerii de motive, în acest moment nu există nicio instituţie publică de consultanţă legislativă care, prin birouri teritoriale şi publicaţii, să facă posibilă cunoaşterea legii de către orice persoană.

Astfel, în expunere, se precizează că este necesar să se intervină legislativ pentru a modifica legea de organizare a Monitorului Oficial, în sensul de a-l pune la dispoziţia tuturor cetăţenilor, gratuit, pe internet, în format electronic, în varianta pentru citire, în mod permanent.

În acelaşi timp, în documentul ataşat proiectului de lege, se arată că trebuie să se reglementeze şi publicarea gratuită şi permanentă şi a acelor acte normative – ordine, circulare – cu aplicabilitate restrânsă şi număr mare de pagini emise de diverse instituţii din cadrul administraţiei publice centrale.

În prezent, aceste acte sunt anunţate în Monitorul Oficial, Partea I, se publică separat în secţiunea Partea I bis ce poartă acelaşi număr de apariţie, utilizatorii interesaţi de aceste acte normative fiind indicaţi de emitent.

O altă modificare, precizată în expunerea de motive, constă în introducerea unui termen de 3 zile pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I şi Partea a II-a, de la primirea actelor care se publică pe suport hârtie, în copie certificată sub semnătura Secretarului general al Camerei Deputaţilor.

În cele ce urmează, vă prezentăm integral modificările aduse prin proiectul de lege.

În acest sens, Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 8 iulie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 12, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Actele prevăzute la alin. (1) se publică în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea lor de către Monitorul Oficial.”

2. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Regia Autonomă „Monitorul Oficial” realizează un produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, permanent pentru actele publicate în Partea I şi Partea a II-a, respectiv timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte în ceea ce priveşte celelalte părţi ale Monitorului Oficial”.

*

Monitorul Oficial este o regie autonomă înfiinţată în baza Legii 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale. Astfel, realizează şi fapte de comerţ, în aşa fel încît producţia sa vizează obţinerea surselor proprii de finanţare.

Opiniile persoanelor interesate de consultarea publică pot fi trimise până la data de 05-05-2012 .

Sursa: Senatul României

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu