20 Februarie, 2018

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

Pe site-ul Senatului, în rubrica „Propuneri legislative aflate în consultare publică”, se află un proiect de lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă.

Potrivit expunerii de motive la iniţiativa legislativă, Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 defineşte centrul comercial ca fiind structura de vânzare cu suprafaţă medie – între 401 şi 1000 m² sau mai mare de 1000 m², în care se desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul de produse, servicii şi de alimentaţie publică, care utilizează în mod utilitar o infrastructură comună şi utilităţi adecvate.

Conform informaţiilor prezentate în expunerea de motive, O.G. nr. 99/2000 se doreşte a fi completată pentru că nu există prevederi referitoare la distanţa minimă dintre centrele comerciale şi nici norme exprese privind obligativitatea acestora de a desface, într-o anumită proporţie, produse alimentare şi nealimentare de producţie românească, lipsa acestor prevederi conducând la afectarea drepturilor comerciale ale producătorilor, cât şi a consumatorilor.

Astfel, prin modificarea O.G. 99/2000 se urmăreşte ca „autorităţile administraţiei publice locale să stabilească criteriile de dezvoltare urbanistică a sectorului comercial, impunând limite pentru protejarea centrelor istorice, cu mică concentrare demografică, precum şi a zonelor defavorizate, periferice, pentru a le integra într-un cadru urbanistic coerent”, se arată în expunerea de motive.

În plus, în expunere se precizează că este necesară respectarea normelor referitoare la protecţia şi intervenţia la incendii, libera circulaţie şi respectarea limitei la zgomote, pentru a elimina poluarea fonică şi amplasarea automatelor de compactat sticle din plastic.

Totodată, iniţiatorii proiectului de lege consideră că se impune protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui mediu concurenţial normal şi prin activitatea de vânzare cu amănuntul, pentru a promova interesele consumatorilor şi a producătorilor din România, concurenţa fiind reglementată prin Legea nr. 21/1996.

Ce cuprinde proiectul de lege?

Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

 La articolul 12, după alineatul 7, se introduc două noi alineate alin. (7¹) – (7²), cu următorul cuprins:

„(7¹) – Autorităţile administraţiei publice locale din oraşe şi municipii stabilesc criteriile de dezvoltare urbanistică a sectorului comercial şi autorizează construcţia centrului comercial  – structură de vânzare cu suprafaţă medie sau mare, definit ca supermarket sau hipermarket  – pe un teren, la o distanţă de minimum 500 m de limita zonei locuibile a localităţii”.

(7²) – În cadrul centrelor comerciale definite ca supermarketuri sau hipermarketuri se vor desface, în proporţie de cel puţin 80%, produse alimentare şi nealimentare  de producţie românească”.

O altă modificare prezentă în proiectul de act normativ o reprezintă introducerea la articolul 73, după punctul 4, a unui nou punct, 4¹, care are următorul cuprins:

„4¹ – nerespectarea prevederilor  art. 12, alin. (7²), cu amendă de la 2000 lei la 10000 lei şi cu suspendarea activităţii pentru o perioadă de 3 luni”.

De asemenea, în proiectul de lege se specifică faptul că centrele comerciale definite ca supermarketuri, autorizate înainte de data intrării în vigoare a proiectului de lege, au obligaţia de a respecta cerinţele prevăzute la art.12 alin. (7¹) în termen de maximum 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentului proiect de lege.

Dacă va fi adoptată, prezenta lege va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Opiniile şi sugestiile referitoare la această iniţiativă legislativă pot fi trimise până la data de 12.05.2012 către Biroul de Relaţii Publice al Senatului.

Sursa: Senatul României

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu