17 Octombrie, 2019

Propunere legislativă – pensiile parlamentarilor, scutite de plata CASS

Pensiile parlamentarilor ar putea fi scutite de plata contribuției la sistemul de sănătate, conform unei inițiative a doi deputați de la PSD, Florin Iordache și Ioan Munteanu. Proiectul legislativ de modificare a Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor a fost prezentat, pe 13 septembrie, în Birourile permanente reunite ale celor două camere, legea având caracter organic, astfel că va trebui să fie adoptată de plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Actul normativ vizează schimbarea a trei articole – art. 38, 41 și 49 – astfel încât pensiile speciale ale aleșilor vor fi trecute în categoria prevăzută în Codul fiscal ca venituri din alte surse, deci nu ar mai fi purtătoare de cotă de sănătate:

“Totodată, ca urmare a ultimelor modificări aduse Codului Fiscal, indemnizațiile de limită de vârstă sunt considerate venituri din alte surse și pentru acestea nu se mai plătesc contribuțiile sociale pentru sănătate de către angajator, fiind pusă astfel de acord prin modificarea de la alin. 8 al art. 49 prevederile din Legea nr. 96/2006 cu prevedrile Codului fiscal”, se arată în expunerea de motive a proiectului legislativ.

Art. 49, alin. (3), (6) și (8) vor avea următorul cuprins:

“(3) Cuantumul indemnizației pentru limita de vârstă prevăzut la alin. (1) se acordă în limita a 3 mandate și se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizația brută lunară aflată în plată. Cuantumul net al indemnizației pentru limită de vârstă nu poate fi mai mare decât venitu net corespunzător unei indemnizații brute lunare a unui deputat sau senator aflat în exercițiul mandatului.

(6) Indemnizația pentru limită de vârstă se actualizează din oficiu, în fiecare an, cu rata medie a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de INS. Dacă în urma actualizării rezultă o indemnizație pentru limită de vârstă mai mică, se menține indemizația aflată în plată.

(8) Indemnizația pentru limită de vârstă reprezintă venit din altă sursă, în întelesul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.”

Proiectul a primit deja avize favorabile de la comisia reunită și de la Consiliul Legislativ, urmând să fie avizat și de alte comisii de specialitate din Parlament, apoi dezbătut în plenul reunit.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu