Un proiect de lege  pentru completarea art. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si modificarea art. 13 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala  aflat în dezbatere la Senat prevede aplicarea principiului in dubio contra fiscum, insemnand interpretarea prevederilor ambigue in favoarea contribuabilului.

Potrivit expunerii de motive, principiului in dubio contra fiscum este de fapt transpunerea în relaţiile fiscale dintre stat şi cetatean a prezumţiei de nevinovaţie din domeniul penal şi a favorizaării debitorului în domeniul dreptului civil. Principiul îndeamna la stabilirea unui just echilibru, înseamna evitarea punerii părtii mai slabe dintr-o relaţie într-o dificultate şi mai mare.

În prezent, referitor la drepturi ale contribuabilului in relatia cu organele fiscale sunt stabilite: în Codul de procedura fiscala – dreptul de a fi ascultat (art. 9) si buna-credinta (art. 12).

Iniţiatorii proiectului mai precizează că în art. 13 prevederile neclare din legislatia fiscala pot fi interpretate in favoarea contribuabilului. Dar acestea nu pot suplini lipsa enuntarii dare a principiului in dubio contra fiscum, in realitate nu pot stavili potentialele abuzuri ale organelor fiscale.

Se propune ca prevederile art.13 să fie coroborate cu prevederile cuprinse la art. 5 vizand Comisia fiscala centrală, cu rol de coordonare a aplicării unitare a legislatiei fiscale şi de emitere atât a deciziilor de aplicare unitar a Codului fiscal cât si a normelor subsecvente.

De asemenea, conform expunerii de motive, potrivit prevederilor art. 4 din Codul fiscal contribuabilul află din timp despre introducerea de taxe sau impozite noi, de majorari ale celor existente sau de eliminarea unor facilitati, iar daca se modifica prevederile Codului fiscal acestea sa intre in vigoare dupa 6 luni de la publicarea lor.

Însă, numeroasele ordonante de urgenta care au modificat substantial normele fiscale, au dat subiectilor de drept doar cele 15 zile de ragaz (ordonante publicate in decembrie cu intrarea in vigoare la 1 ianuarie a anului urmator, ordonante cu termen de intrare in vigoare in 15 zile de la publicare). Astfel prin proiectul de lege reconstruirea unei relatii bazate pe bunacredinta dintre stat si cetatean-contribuabil.

Proiectul poate fi consultat AICI.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here