25 Februarie, 2018

Proiectul noii legi a voluntariatului: contracte obligatorii, eliberarea de certificate de competenţe, recunoaşterea ca experienţă profesională

Proiectul de lege privind reglementarea activităţii de voluntariat în România se află în dezbatere publică pe site-ul Senatului României.

În prezent, voluntariatul este reglementat prin Legea nr. 195/2001. Proiectul propus de parlamentari are la bază prevederile acestui act normativ, dar sunt aduse şi câteva modificări importante menite să sporească atractivitatea activităţilor de acest gen.

Dacă proiectul va fi adoptat de Parlament, Legea nr. 195/2001 va fi abrogată odată cu intrarea în vigoare a noii legi.

Contractul de voluntariat

Proiectul prevede obligativitatea încheierii (formă scrisă) unui contract între voluntar şi organizaţia-gazdă (dublu exemplar), acesta urmând să fie însoţit de fişa postului şi fişa de protecţie a voluntarului.

Un contract de voluntariat va include cel puţin următoarele clauze:

- părţile contractante;
- descrierea activităţilor pe care le va presta voluntarul;
- timpul şi perioada de desfăşurare a voluntaritului;
- drepturile şi obligaţiile părţilor;
- stabilirea cerinţelor profesionale, abilităţilor sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sănătate, confirmate prin certificate de sănătate / alte documente;
- condiţiile de reziliere a contractului;
- denunţarea unilaterală.

Contractul de voluntariat va putea fi denunţat unilateral la iniţiativa oricăreia dintre părţi. Denunţarea se va comunica şi motiva în scris, iar termenul de preaviz va fi de 15 zile.

Totodată, proiectul conţine şi un set minim de drepturi şi obligaţii (ale părţilor) care vor trebui incluse în contract.

Eliberarea de certificate de competenţe

Organizaţia-gazdă va elibera, la cererea voluntarului, un certificat de competenţe dobândite prin voluntariat. Acest lucru va putea fi făcut atât pe durata perioadei de voluntariat, cât şi după încheierea acesteia.

Un astfel de certificat va trebui să conţină următoarele informaţii:

- organizaţia-gazdă care emite certificatul;
- numărul şi data emiterii certificatului;
- numărul şi data contractului de voluntariat;
- prenumele, numele, datele de identificare ale voluntarului;
- perioada şi termenul de ore de voluntariat;
- prenumele, numele coordonatorului voluntarilor;
- prenumele, numele reprezentantului legal al organizaţiei-gazdă;
- menţiunea “Voluntarul şi organizaţia emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în acest certificat”;
- activităţile de voluntariat, rolurile asumate, tipurile de competenţe dobândite prin voluntariat (pe verso).

Voluntariatul va fi recunoscut ca experienţă profesională şi/sau în specialitate

Această prevedere se va aplica doar dacă activitatea va fi realizată în domeniul studiilor absolvite.

Proiectul de lege poate fi consultat integral AICI.
comentarii

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu