21 Noiembrie, 2019

Proiectul de modificare a legilor justiţiei, publicat. Ce reţinem?

Ministerul Justiţiei a transmis ieri spre avizare, către Consiliul Superior al Magistraturii, proiectul Legii pentru modificarea si completarea legilor justiţiei. Actele normative vizate sunt Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara și Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Proiectul cuprinde 21 de pagini şi poate fi descărcat şi consultat integral, în format PDF, de AICI.

Modificări la Legea privind statutul judecătorilor și procurorilor

Potrivit expunerii de motive ataşate propunerii legislative, principalele modificări ale Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor vizează:

Clarificarea situațiilor în care magistrații se află/nu se află în incompatibilitate, având în vedere multitudinea de situații practice cu care s-a confruntat Consiliul Superior al Magistraturii. Deși legea nu poate acoperi toate cazurile posibile de incompatibilitate, ea poate cuprinde unele reglementări de principiu în acest domeniu care să aducă unele clarificări.

Reglementarea mai detaliată și mai clară a statutului auditorilor de justiție (prin instituirea abaterilor disciplinare sau prin reglementarea interdicțiilor și incompatibilităților etc) și corelativ instituirea unor drepturi cum ar fi asistența medicală, cazarea gratuită în spațiile de cazare etc;

•  Instituirea prevederii potrivit căreia judecătorii stagiari participă și la şedinţe de judecată cu alte tipuri de cauze decât cele stabilite expres de lege, prin rotaţie, la toate completele instanţei constituite din judecători definitivi. Pentru cauzele la care participă, judecătorul stagiar întocmeşte un raport asupra cauzei, are vot consultativ şi poate redacta proiectul hotărârii. Această prevedere are menirea de a contribui la pregătirea profesională a stagiarilor în vederea judecării tuturor tipurilor de cauze;

Posibilitatea foștilor magistrați de a reveni în magistratură fără concurs, prin instituirea unor condiții legale și exprese în acest sens;

Modificarea perioadei în care se realizează evaluarea profesională (în prezent fiind o dată la 3 ani):

-       dată la 2 ani, pentru judecătorii şi procurorii cu o vechime între 1 şi 5 ani;

-       dată la 3 ani, pentru judecătorii şi procurorii cu o vechime între 5 şi 10 ani;

-       dată la 4 ani, pentru judecătorii şi procurorii cu o vechime între 10 şi 15 ani;

-       dată la 5 ani, pentru judecătorii şi procurorii cu o vechime între 15 şi 20 ani.

Judecătorii şi procurorii cu o vechime în funcţie mai mare de 20 de ani și care au avut calificativul ”foarte bine” la toate evaluările profesionale, nu sunt supuşi evaluării, cu excepţia situaţiilor în care, pentru motive obiective, evaluarea este necesară.

• Modificarea componenței comisiilor de evaluare, astfel încât să răspundă mai bine cerințelor de obiectivitate;

•  Mărirea vechimilor minime necesare pentru promovarea în funcții de execuție și clarificarea la nivel legal a perioadelor ce constituie vechime;

• Schimbarea procedurii de promovare în funcție, prin stabilirea clară la nivel de lege a ponderii probelor de concurs;

Modificarea mandatelor pentru funcțiile de conducere la instanțe și parchete (de la 3 la 4 ani);

• Creșterea vechimilor pentru numirea în funcții de conducere;

Creșterea vechimii minime necesare pentru numirea în cele mai înalte funcții de conducere la parchete – cele prevăzute la art. 54 din lege – de la 10 ani vechime în funcția de judecător sau procuror, cât este în prezent, la 15 ani vechime, în vederea corelării cu vechimile mai mari în raport cu cele în vigoare  prevăzute în proiect pentru funcții de execuție și cu vechimile prevăzute pentru celelalte funcții de conducere din sistem;

Obligația magistratului de a se prezenta la expertiza de specialitate pentru identificarea bolii psihice de care suferă;

•  Deși în prezent legea prevede că personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor susține aceleași examene ca și magistrații, iar examenul de capacitate este organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Național al Magistraturii, totuși, în ceea ce privește examenul de admitere și de promovare au existat interpretări diferite în practică cu privire la instituția care organizează aceste examene, proiectul stabilind expres că toate examenele/concursurile pentru personalul asimilat se organizează prin Institutul Național al Magistraturii.

Modificări la Legea privind organizarea judiciară

Principalele modificări propuse în proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară vizează următoarele:

•  Componența secțiilor și completelor specializate se stabilește de președintele instanței, în raport cu volumul de activitate, ținându-se seama, în principal, de specializarea judecătorului.

•  Durata mandatului directorului, a directorilor adjuncți și a membrilor Consiliului ştiinţific al Institutului Național al Magistraturii este de 4 ani şi poate fi reînnoit, cu excepţia mandatului reprezentantului auditorilor de justiţie, care este ales pe un an;

•  Prin derogare de la prevederile legislației în domeniul finanțelor publice, președinții instanței și conducătorii parchetelor pot delega calitatea de ordonator de credite managerilor economici;

•  Modificarea unor dispoziții privind ordonatorii de credite în cazul instanțelor militare.

Modificări la Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii

Principalele modificări propuse în proiectul Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii vizează “punerea de acord a legii cu deciziile Curții Constituționale, precum și alte modificări care au ca scop îmbunătățirea funcționării instituției”, astfel:

•  Proiectul prevede că membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii nu au activitate permanentă în cadrul acestuia, întrucât alegerea lor ca reprezentanți ai magistraților în Consiliu a fost justificată tocmai de faptul că aceștia provin din instanțe și parchete, cunosc nemijlocit realitățile din sistem, prin urmare această legătură nu trebuie întreruptă pe o perioadă de 6 ani, așa cum este în prezent; doar în cazul președintelui și al vicepreședintelui Consiliului, activitatea la instanțe/parchete nu se va mai exercita pe perioada de un an a mandatului acestei funcții;

•  Împotriva rezoluției de clasare în procedura disciplinară persoana care a formulat sesizarea poate depune plângere adresată inspectorului șef, în termen de 15 zile de la comunicare. Plângerea se soluționează în cel mult 20 de zile de la data înregistrării la Inspecția Judiciară;

•  Reglementarea detaliată a procedurii de revocare din funcția de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii;

•  Reglementarea expresă a faptului că persoana aleasă pentru ocuparea locului vacant în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii își exercită calitatea de membru pentru restul de mandat până la expirarea termenului de 6 ani;

•  Hotărârea prin care se dispune suspendarea din funcție a magistratului pe durata procedurii disciplinare, se poate ataca cu contestație în termen de 5 zile de la comunicare de către judecătorul sau procurorul suspendat din funcție;

De asemenea, prin proiect se propune reconfigurarea regimului căii de atac în materia răspunderii disciplinare, a verificării bunei-reputații și a revocării din funcție a șefului Inspecției Judiciare. Modificarea propusă este de natură să stabilească, în mod expres, competența instanței supreme de a examina toate chestiunile de fapt și de drept pertinente pentru litigiul cu care este sesizată. În acest context, reamintim că, potrivit noului Cod de procedură civilă, recursul este o cale extraordinară de atac, ceea ce presupune că poate fi exercitată numai în condiţiile legii şi exclusiv pentru motivele de legalitate prevăzute limitativ de lege.  Prin urmare, din perspectiva întinderii controlului judecătoresc, instanța trebuie să fie în măsură să examineze o chestiune centrală a litigiului, fără a se considera legată de constatările de fapt ale altor autorități.

Ai nevoie de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu