Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică proiectul de modificare a prevederilor legale referitoare la malpraxis.
În linii mari, acesta introduce o perioadă de rezolvare amiabilă a cazurilor de malpraxis şi noi aspecte referitoare la asigurarea de malpraxis.

DE CE ESTE NEVOIE DE MODIFICĂRI?

Conform expunerii de motive, modificarea Titlului XV din Legea nr. 95/2006 este necesară din mai multe motive:
• nenumăratele disfuncţionalităţi apărute şi amplificate în sistemul sanitar şi juridic autohton cu privire la despăgubirea pacienţilor care sunt victime ale situaţiilor de malpraxis medical;
• impredictibilitatea cuantumului despăgubirilor acordate;
• asigurarea personalului medical privind cazurile de malpraxis;
• dificultăţile financiare ale spitalelor care răspund pentru greşelile personalului medical.
În continuare vă prezentăm mai pe larg modificările majore aduse de proiect.

PROCEDURA OBLIGATORIE DE SOLUŢIONARE AMIABILĂ

Va exista o procedură obligatorie de soluţionare amiabilă înainte de a se începe eventualele demersuri juridice. Aceasta nu va putea dura mai mult de şase luni.
Procedura va putea fi deschisă de către pacient, care va face o cerere de despăgubire la unitatea sanitară unde a avut loc presupusa situaţie de malpraxis.
Apoi, în termen de 15 zile, unitatea sanitară va face un dosar medical al cazului şi îl va trimite societăţii cu care are contract de asigurare de malpraxis atât aceasta, cât şi cadrul medical reclamat.
Pasul următor este să se stabilească, cu ajutorul unui expert desemnat, dacă situaţia reclamată este un caz de malpraxis.
Expertul este desemnat de către societatea de asigurări, pacient şi cadrul medical reclamat:
• de comun acord;
• prin tragere la sorţi.
Procedura nu poate dura mai mult de 30 de zile, iar plata expertului este suportată de societatea de asigurări.
În termen de 30 de zile, expertul va întocmi un raport asupra cazului, iar (în termen de 15 zile) societatea de asigurări va trebui să comunice conţinutul acestuia părţilor interesate. De aemenea, va fi transmisă şi decizia de acoperire a prejudiciului (dacă expertul a constatat existenţa situaţiei de malpraxis), o contraofertă sau decizia de respingere a cererii pacientului.
Negocierea cuantumului despăgubirii nu poate dura mai mult de 30 de zile, iar părţile pot apela la un mediator în acest sens.
După ce se ajunge la un acord între părţile implicate, litigiul se consideră stins şi societatea de asigurări este obligată să acorde pacientului prejudiciul în termen de 30 de zile.
Această procedură nu restrânge accesul la justiţie şi garantează pacientului accesul la toate documentele medicale şi realizarea expertizei de specialitate. Totodată, este uşurată desfăşurarea unei eventuale proceduri judiciare.

ASPECTE REFERITOARE LA ASIGURAREA DE MALPRAXIS

Proiectul mai prevede şi unele aspecte referitoare la asigurarea de malpraxis:
• personalul medical va fi obligat să se asigure atât pentru daune materiale, cât şi pentru daune morale;
• se vor introduce clauzele de anterioritate în poliţele de asigurare. Cu alte cuvinte, medicul va fi asigurat pentru incidente petrecute până şi cu trei ani înaintea încheierii contractului;
• instituţia publică va plăti un procent din prima de asigurare a cadrelor medicale angajate;
• Ministerul Sănătăţii şi cel al Justiţiei vor reglementa prin ordin comun cuantumul despăgubirilor morale, stabilind totodată limitele maxime.
Observaţiile şi propunerile legate de acest proiect pot fi transmise, în termen de zece zile de la lansarea în dezbatere publică, pe adresa propuneri@ms.ro.
» Proiectul de modificare a Titlului XV din Legea nr. 95/2006 poate fi consultat integral AICI (format PDF).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here