19 Ianuarie, 2018

Proiecte cu fonduri structurale: salarizarea echipei de proiect

Pentru echipa de proiect din sistemul public, reglementarea se regăseşte în Legea nr. 284/2010, publicată în Monitorul oficial nr. 877/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Reamintim, în context, că dispoziţiile la care ne referim nu sunt aplicabile demnitarilor şi înalţilor funcţionari publici şi nici personalului care beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, lege care priveşte stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare.

Personalul din autorităţile administraţiei publice centrale, din structurile din subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi din instituţiile publice locale, nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, beneficiază de la data intrării în vigoare a prezentei legi de o majorare a salariului de bază cu până la 75%, iar începând cu 1 ianuarie 2011, în locul majorării de până la 75%, de o majorare de până la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicată la salariul de bază lunar, proporţional cu timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru fiecare proiect, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat, fără a depăşi durata maximă a timpului de lucru prevăzută de normele legale în vigoare şi fără a depăşi în total numărul maxim de clase de salarizare (55) prevăzut la art. 10 alin. (2) din lege.

Echipa de proiect din instituţia beneficiară este responsabilă de realizarea activităţilor stabilite a fi efectuate în mod direct în graficul de activităţi aprobat, precum şi a celor care derivă din obligaţiile beneficiarului faţă de autoritatea finanţatoare conform contractului/acordului/ordinului de finanţare semnat şi în conformitate cu sistemul de management şi control intern aplicabil. Activităţile prestate în cadrul proiectelor finanţate din fondurile menţionate mai sus, de către personalul instituţiei publice nominalizat în echipele de proiect sunt reflectate corespunzător în cuprinsul fişei postului, conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru fiecare proiect contractat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, conducătorul instituţiei nominalizează, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect. O persoană poate fi nominalizată simultan în cadrul echipelor pentru maximum 4 proiecte.

Însă, numărul de persoane la nivelul unei autorităţi, care pot fi nominalizate în echipele de proiect, este condiţionat de numărul de proiecte finanţate din fondurile comunitare nerambursabile postaderare pentru care a fost semnat contractul, acordul sau ordinul de finanţare de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare, astfel:

- 5 persoane pentru un proiect;

- 8 persoane pentru două proiecte;

- 10 persoane pentru 3 proiecte;

- 12 persoane pentru 4 proiecte;

- 30 de persoane pentru un număr cuprins între 5 şi 10 proiecte;

- 40 de persoane pentru un număr cuprins între 11 şi 19 proiecte;

- maximum 50 de persoane pentru un număr de peste 20 de proiecte.

Numărul maxim de persoane la nivelul unei autorităţi dintre cele manţionate, care pot fi nominalizate în echipele de proiect finanţate din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, este cel stabilit de prevederile acordului de finanţare.

Coordonatorul de proiect/managerul de proiect/şeful de proiect semnează fişele de pontaj care atestă timpul efectiv lucrat în cadrul fiecărui proiect, pentru fiecare dintre persoanele nominalizate.

Procentul de majorare salarială se acordă de la data semnării contractului, acordului sau ordinului de finanţare de către părţile contractante, respectiv instituţia beneficiară şi autoritatea finanţatoare.

Majorarea salarială se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului aşa cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect.

Cheltuielile cu salariile personalului din echipele de proiect, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator, pot fi rambursate de autoritatea finanţatoare, în conformitate cu regulile de eligibilitate, procedurile de rambursare aplicabile şi cu procentul de cofinanţare stabilit în contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat cu autoritatea finanţatoare. Pentru persoanele implicate în mai multe echipe de proiecte, rambursarea cheltuielilor se face pentru fiecare proiect în parte, proporţional cu timpul efectiv realizat, conform fişei de pontaj.

Conducătorul instituţiei are obligaţia de a se asigura de respectarea condiţiilor şi limitelor stabilite prin prevederile prezentei legi la nivelul tuturor echipelor de proiect organizate în cadrul instituţiei pe care o conduce.

*

Legea nr. 490/2004 publicată în Monitorul Oficial nr. 1096/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pe care o menţionam în preambul se referă la stimularea personalului care gestionează fonduri comunitare. Legea se referă la personalul de specialitate care are şi îndeplineşte efectiv atribuţii în cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA şi SAPARD, prin instrumente financiare provizorii Facilitatea de tranziţie, Facilitatea Schengen, prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit, prin fondurile structurale şi de coeziune, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European şi Contribuţia financiară elveţiană pentru coeziunea Uniunii Europene este constituit din personal contractual sau, după caz, funcţionari publici. Este vizat, practic, personalul încadrat pe funcţii publice ori pe funcţii contractuale bugetare, altul decât cel încadrat pe funcţii comune din sectorul bugetar.

Salariile de bază corespunzătoare funcţiilor în care este încadrat personalul în cază pot fi majorate cu până la 75% în funcţie de îndeplinirea criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului, iar evaluarea se face cel puţin o dată pe an, ocazie cu care procentul de majorare a salariului de bază se poate modifica în funcţie de rezultatele activităţii proprii. Personalul poate beneficia şi de alte drepturi salariale din fondurile comunitare, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin acordurile de finanţare.

În aplicarea acestei legi, în decursul timpului au fost emise următoarele reglementări la nivel de Executiv:

- H.G. nr. 595/2009, publicată în M.Of. nr. 355/2009, cu modificările şi completările ulterioare, având în subsidiar: Ordinul M.A.Eur. nr. 166/2011 (M.Of. nr. 888/2011) privind procedura internă de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) lit. a) din H.G. nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare; Ordinul MFP nr. 95/2012 (M.Of. nr. 82/2012) privind procedura de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din H.G. nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004; Ordinul comun M.A.Eur./M.F.P. nr. 120/120/2012 (M.Of. nr. 126/2012) privind procedura comună de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. c) şi d) din Hotărârea H.G. nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004;

- H.G. nr. 606/2009 (M.Of. nr. 402/2009) pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare şi a Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

- Hotărârea Curţii de Conturi nr. 87/2009 (M.Of. nr. 512/2009) privind aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Autorităţii de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

- H.G. nr. 646/2011 (M.Of. nr. 462/2011) privind stimularea financiară a personalului care gestionează contribuţia financiară elveţiană în vederea implementării Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale din cadrul Uniunii Europene extinse.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  aurel
  mai 9 2013

  buna ziua,
  sunt politist si doresc sa stiu daca in calitate de manager de proiect trebuie sau nu trebuie sa imi suspend activitatea pe perioada derularii proiectului, adica 2 ani, precum si modalitatea de plata a mea in calitate de manager de proiect .
  unii politisti manager de proiect nu si-au suspendat activitatea, altii si-au suspendat-o temporar pe perioada derularii proiectului…eu nu stiu ce sa fac….va adresez rugamintea de a ma sprijini cu un punt de vedere legal, astfel incat sa nu incalc legea. va multumesc anticipat

 • Răspunde
  Stela
  ianuarie 22 2014

  Buna ziua,

  Ce salariu maxim poate avea un manager de proiect? Valoarea fondului nerambursabil este de 600.000 euro. Specificatie: managerul nu e sngajatul niciunei institutii de stat.
  Va rog sa ma ajutati sa imi formez o idee.

 • Răspunde
  Cristina
  martie 23 2016

  Va rog sa-mi spuneti unde trebuie sa apelez si ce care sunt procedurile pentru a face parte dintr-un proiect european.Va multumesc!

 • Răspunde
  florina
  iulie 26 2016

  Buna-ziua!Am facut parte din echipa de implementare a proiectului,Refacerea si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de inundatiile din 2010 iar cu numirea noului primar am fost scoasa din cadrul echipei de implementare a proiectului fara un cadru legal.Va rog spuneti-mi unde pot contesta dispozitia pe care au luat-o!Va multumesc!

 • Răspunde
  constantin
  septembrie 8 2016

  vreau sa stiu daca cei care lucreaza intr-o primarie au voie sa participe si la proiecte cu fonduri europene in timpul programului

 • Răspunde
  Anca
  ianuarie 11 2017

  Bună ziua.
  Sunt consilier debutant într o instituție publica la un serviciu care se ocupa cu fonduri europene.Ce șanse am ca sa intru și eu în proiect? Mulțumesc!

Scrie un comentariu