Guvernul a adoptat în şedinţa de miercuri, 10 februarie, Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor.

Prezentul proiect de act normativ vizează simplificarea procedurii de recuperare a creanţelor salariale izvorâte dintr-un raport de muncă fără a mai fi necesar ca cererile referitoare la stabilirea cuantumului creanţelor salariale cuvenite salariaţilor şi efectuarea plăţii acestora prevăzute la alin 1 şi alin. 2 de la art. 19 din legea nr. 200/2006 să fie însoţite de hotărârea judecătorească prin care s-a dispus măsura ridicării parţiale sau torale a dreptului de administrare.

Astfel, prin proiectul de act normativ se propune eliminarea condiţiei prevăzute la alin. 3, art. 19 din lege, privind stabilirea cuantumului creanţelor salariale cuvenite salariaţlor şi efectuarea plăţii acestora de documente care să ateste că împotriva angajatorului a fost dispusă mĂsura ridicării totale sau parţiale a dreptului de administrare.

Actualmente, legea prevede că cererile prevăzute la alin. (1) și (2) vor fi însoțite de documente care să ateste că:

  1. împotriva angajatorului a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă de deschidere a procedurii insolvenței
  2. a fost dispusă măsura ridicării totale sau parțiale a dreptului de administrare.

De asemenea se propune eliminarea din textul art.2 din lege a tezei cu privire la dispunerea măsurii totale sau parţialea dreptului de administrare în contextul asigurării din Fondul de garantare a plăţii creanţelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă şi din contractele colective de muncă încheiate de salariaţi cu angajatori împotriva cărăra au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de deschidere a procedurii insolvenţei.

Legea în vigoare prevede la art. 2. că din Fondul de garantare se asigură plata creanțelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă și din contractele colective de muncă încheiate de salariați cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive de deschidere a procedurii insolvenței și față de care a fost dispusă măsura ridicării totale sau parțiale a dreptului de administrare, denumiți în continuare angajatori în stare de insolvență.

O prevedere importanţă inclusă în proiectul de OUG se referă la cererile depuse sau care se află în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a acestui proiect. Acestea sunt supuse soluţionării conform prevederilor legii 200/2006.

Proiectul poate fi consultat AICI. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here