Hotărârea 181/2023 prevede modificarea și completarea Titlului VIII „Accize şi alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

Potrivit notei de fundamentare proiectul are în vedere introducerea unor prevederi ce reglementează pragul pierderii parțiale, apărute ca urmare a unor cauze care țin de natura produselor, în cazul tutunului prelucrat ca urmare a Directivei 2020/262 a Consiliului de stabilire a regimului general al accizelor (reformare) și a Regulamentului UE 2022/1636.

Având în vedere că prin Directiva (UE) 2020/262 s-au eliminat documentele pe suport de hârtie în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize și înlocuite cu documente electronice, Codul fiscal fiind modificat în acest sens prin Ordonanța Guvernului nr. 4/2022, este necesar a se corela și prevederile din Normele metodologice cu prevederile din Codul fiscal referitoare la deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize de la un loc de expediere aflat pe teritoriul României, precum și prevederile referitoare la deplasarea de produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru şi care sunt deplasate către teritoriul României pentru a fi livrate în România în scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate în România, respectiv de pe teritoriul României către teritoriul unui stat membru.

De asemenea proiectul prevede modificarea prevederilor din Normele metodologice cu privire la actualizarea/reîntregirea garanţiei constituite de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi, expeditorii înregistraţi, importatorii autorizaţi şi reprezentanţii fiscali în vederea corelării cu prevederile art. 348 din Codul fiscal.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 stabilește modelul certificatului de scutire TVA şi/sau accize în baza căruia se acordă scutirile prevăzute la art. 395 alin. (1) din Codul fiscal, iar Regulamentul (UE) 2022/1637 stabilește modelul certificatului utilizat numai în cazul scutirii de la plataaccizelor. Pentru armonizarea cu legislația europeană, se propune modificarea normelor metodologice în sensul menționării utilizării ambelor certificate de scutire, după caz.

În vederea corelării prevederilor din Normele metodologice cu prevederile Codului fiscal referitoare la remiterea accizelor ca urmare a Ordonanței Guvernului nr. 4/2022 prin care au fost transpuse prevederile Directivei 2020/262, se propune introducerea unor prevederi referitoare la situațiile în care accizele pot fi remise, precum și procedura de remitere a accizelor.

Se mai propune ca prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române să fie stabilită modalitatea de verificare a datelor din documentul administrativ electronic cu cele din declarația de export şi să se introducă prevederi care să reglementeze procedura ce trebuie urmată în cazul deplasărilor de produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru și care sunt deplasate către teritoriul altui stat membru pentru a fi livrate acolo în scopuri comerciale, respectiv:

– monitorizarea deplasării prin intermediul sistemului informatizat (EMCS) prin utilizarea documentului administrativ simplificat electronic și a raportului de primire, iar în situația în care sistemul informatizat nu este disponibil, utilizarea unor documente de rezervă;

– stabilirea regimului aplicabil destinatarului certificat (reguli generale, înregistrarea, obținerea atestatului, respingerea cererii de înregistrare, obligații, garantarea, revocarea atestatului);

– stabilirea regimului aplicabil expeditorului certificat (reguli generale, înregistrarea, obținerea atestatului, respingerea cererii de înregistrare, obligații, revocarea atestatului);

– introducerea obligației de notificare în situația în care un antrepozitar autorizat acționează drept destinatar certificat/expeditor certificat, un destinatar înregistrat acționează drept destinatar certificat.

Totodată se introduc prevederi privind marcarea de către destinatarul certificat, antrepozitarul autorizat care acționează drept destinatar certificat și destinatarul înregistrat care acționează drept destinatar certificat, a produselor accizabile supuse marcării care au fost deja eliberate pentru consum în alte state membre, în vederea corelării cu prevederile Codului fiscal referitoare la responsabilitatea marcării introduse prin Ordonanța Guvernului nr. 4/2022 şi vor fi modificate şi anumite sintagme folosite în Normele metodologice astfel încât acestea să fie corelate terminologia utilizată în Codul fiscal.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here