20 Ianuarie, 2018

Proiect pentru modificarea Hotărârii nr.1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul

Pe site-ul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în secţiunea “Propuneri legislative”, se află un proiect de Hotărâre pentru  modificarea şi completarea Hotărârii nr.  1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare.

Astfel, potrivit actului normativ, Hotărârea Guvernului nr. 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 17 septembrie, se modifică şi se completează după cum urmează:

Alineatele (1) şi (2) ale articolului 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(1) Prezenta hotărâre stabileşte criteriile de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi defineşte tipologia structurilor de vânzare, în scopul dezvoltării armonioase a reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţă, cu respectarea reglementărilor în domeniul urbanismului.

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au sarcina de a susţine iniţiativa privată în comerţ, prin respectarea criteriilor de implantare definite conform prezentului act normativ”.

De asemenea, în proiectul de act normativ, se specifică faptul că, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se constituie, în cadrul consiliilor judeţene, Comisia de examinare şi avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare.

Din comisie vor face parte arhitectul şef al judeţului împreună cu 2 reprezentanţi ai consiliului judeţean din judeţul pe al cărui teritoriu se realizează implantarea, un reprezentant al consiliului local din unitatea administrativ-teritorială în care se realizează implantarea, 2 reprezentanţi ai primăriei din localitatea în care se realizează implantarea, cu atribuţii în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi, respectiv, în domeniul economic, precum şi un reprezentant, la nivel local, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

În acelaşi timp, potrivit proiectului de Hotărâre, regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei va stabili termenele de emitere a avizului sau a refuzului de aviz, dar nu mai mult de 30 de zile de la depunerea solicitărilor. Regulamentul va detalia criteriile de examinare şi avizare a solicitărilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare, în funcţie de interesele comunităţilor locale.

Totodată, solicitările de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare se depun la sediul consiliului judeţean în a cărui rază teritorială se amplasează structura de vânzare, respectiv la primăria de sector, în cazul municipiului Bucureşti.

Aceste solicitări se transmit Comisiei în anumite cazuri, cum ar fi :

- pentru construcţii noi şi pentru modificări, consolidări sau extinderi, în situaţia în care documentaţiile de urbanism prevăd alte funcţiuni pentru zona respectivă şi este necesară elaborarea unui plan urbanistic zonal, în condiţiile legii, solicitările se transmit Comisiei la faza emiterii avizului de oportunitate.

- în situaţia construcţiilor noi, pentru modificări, consolidări sau extinderi care se încadrează în reglementările urbanistice în vigoare, solicitările se transmit înaintea obţinerii autorizaţiei de construcţie.

- pentru schimbarea unui exerciţiu comercial sau redarea în circuitul comercial a unor structuri de vânzare neutilizate, solicitările se transmit înaintea obţinerii autorizării funcţionării.

Solicitările de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare vor fi însoţite de un studiu de impact, care trebuie să cuprindă un memoriu general, în care să fie motivată alegerea locului/zonei de implantare, precum şi descrierea succintă a investiţiei. Studiul de impact trebuie să mai cuprindă impactul implantării din punct de vedere urbanistic.

Conform proiectului de act normativ, avizul pentru implantarea structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare se transmite de către Comisie astfel:

a) un exemplar original la solicitant

b) un exemplar spre ştiinţă, la primăria localităţii în care se realizează implantarea, în vederea eliberării după caz, a certificatului de urbanism, a avizului de oportunitate sau a emiterii autorizaţiei de construcţie, pentru construcţii noi şi pentru modificări, consolidări şi extinderi, conform legislaţiei în vigoare.

Sursa: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu