18 August, 2017

Proiect: Obligaţii declarative pentru nerezidenţi şi angajatorii acestora

În scopul realizării schimbului automat obligatoriu de informaţii cu administraţiile fiscale din Statele Membre UE conform Directivei 2011/16/UE, transpusă în Codul de procedură fiscală la Titlul VII1, un recent proiect de ordonanţă de Guvern propune instituirea de obligaţii declarative de plăţi şi venituri.

Proiectul de ordonanţă a fost emis de MFP şi se află postat pe site-ul ministerului pentru consultare publică.

Proiectul prevede instituirea unei obligaţii declarative în sarcina plătitorilor de venit privind veniturile din muncă, remuneraţiile plătite administratorilor şi altor persoane asimilate acestora, venituri de natura produselor de asigurări de viaţă, pensii, plătite persoanele nerezidente. Acest formular trebuie să cuprindă toate informaţiile extinse necesare schimbului automat de informaţii, aşa cum s-a stabilit la nivelul forurilor europene competente şi urmează a se aproba prin ordin al preşedintelui ANAF.

Obligaţii declarative sunt prevăzute şi în sarcina contribuabililor care sunt rezidenţi ai altor state membre ale UE şi care obţin venituri din proprietăţi imobiliare situate în România. Cei vizaţi vor trebui depună o declaraţie la organul fiscal competent. Formularul trebuie să cuprindă toate informaţiile extinse necesare schimbului automat de informaţii şi urmează a se aproba  prin ordin al preşedintelui ANAF. Pe de altă parte, compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale vor fi obligate să furnizeze periodic organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală informaţii referitoare la bunurile imobile deţinute de persoanele nerezidente pe teritoriul respectivei unităţi administrativ teritoriale.

Persoanele rezidente în alte state membre ar urma să depună declaraţia de impunere prevăzută de Codul fiscal în legătură cu proprietăţile imobiliare dobândite în România, pe un formular ce va fi aprobat prin ordin al comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Acest formular trebuie să cuprindă toate informaţiile extinse necesare schimbului automat de informaţii aşa cum s-a stabilit la nivelul forurilor europene competente.

Organelor fiscale din cadrul ANAF le revine obligaţia de a comunica organelor fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, prin schimb automat, informaţii cu relevanţă fiscală disponibile, stabilite pe bază de protocol.

(P) Ai nevoie de acte normative actualizate la zi? Le poţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

Foto:
Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu