18 Februarie, 2018

Proiect: Normele privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) a supus, în aceste zile, dezbaterii publice, pe pagina sa electronică, proiectul de Hotărâre de Guvern privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Reamintim că intrarea în vigoare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale a fost prorogată prin OUG nr. 49/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 314/30.05.2013, până la data de 01.01.2014, iar realizarea normelor metodologice şi a modificărilor HG nr. 10/2013 privind funcţionarea MMFPSPV până la data de 1 noiembrie 2013. Anterior, intarea în vigoare a acestui act normativ a mai fost amânată prin OUG nr. 84/2012 pentru data de 1 iunie 2013, respectiv realizarea normelor metodologice pentru data de 1 martie ac. Iniţial, legea prevedea intrarea în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

Legea nr. 197/2012 are ca obiect stabilirea modalităţii şi principiilor privind acreditarea furnizorilor de servicii sociale şi licenţierea serviciilor sociale, modalitatea concretă de realizarea a criteriilor în funcţie de tipul de servicii şi pe nivele de calitate urma a fi stabilită prin normele metodologice. Această lege face parte din actele normative subsecvente Legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială, fiind parte a procesului de reformă în asistenţa socială din România.

Proiectul de hotărâre de Guvern stabileşte:

1) procedura de evaluare a furnizorilor de servicii sociale, documentele justificative pentru eliberarea certificatului de acreditare, etapele de evaluare şi termenele aferente, atribuţiile evaluatorului, modelul certificatului de acreditare;

2) procedura de acreditare a serviciilor sociale, documentele justificative pentru eliberarea licenţei provizorii/ licenţei de funcţionare, etapele de evaluare şi termenele aferente, atribuţiile evaluatorului şi ale inspectorilor sociali, modelul licenţei de funcţionare, modelul fişei de autoevaluare, al raportului de evaluare în teren;

3) modalităţile de acordare a deciziilor de suspendare sau retragere a acreditării furnizorului sau serviciului social.

Punerea în aplicare a prevederilor art. 35 din Legea nr. 197/2012, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale, acreditaţi în baza HG nr. 1024/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este stabilită tot prin aceste norme, oferind posibilitatea MMFPSPV de a planifica furnizorii acreditaţi în vederea transmiterii cererilor de acreditare, în termenul legal de 12 luni, planificarea urmând a fi comunicată pe site-ul MMFPSPV.

Cheltuielile generate de noile certificate de acreditare şi licenţe de funcţionare au un impact financiar de 38.100 de lei pentru anul 2014, 19.500 de lei pentru anul 2015, 18.000 de lei pentru anul 2016 şi următorii.

» Proiectul de HG (+ anexele aferente) este accesibil AICI.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu