Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a supus dezbaterii publice un proiect de ordin privind înlocuirea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 769/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, conform unui anunţ publicat pe site-ul instituţiei.

Rovinieta se aplică din 01.07.2002, odată cu intrarea în vigoare a Ordonanţei de Guvern nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România.

Acest act normativ a suferit modificări prin Legea nr. 144/2012 care prevede la art. III faptul că, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, MTI trebuie să modifice Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 769/ 2010, cu modificările şi completările ulterioare, în mod corespunzător modificărilor aduse.

Actualizarea acestor norme, în concordanţă cu modificările aduse prin Legea nr. 144/2012, se doreşte a fi realizată prin proiectul de ordin lansat de MTI, care vizează:

* separarea procedurii de încasare a tarifului de utilizare de către distribuitori de cea de emitere a rovinietei prin intermediul Sistemului Informatic De Emitere, Gestiune, Monitorizare şi Control al Rovinietei, fapt ce va contribui la o diversificare a modurilor şi mijloacelor de plată ce vor fi folosite pentru încasarea acestui tarif;

* stabilirea unui cadru legal în baza căruia încasarea tarifului de utilizare şi emiterea rovinietelor să fie posibilă şi pe teritoriul altor state, prin intermediul:

– unor persoane juridice române, în nume propriu sau prin intermediul unor persoane juridice străine cu care au încheiate înţelegeri comerciale în acest scop;

– unor instituţii omoloage CNADNR SA;

* corectarea textului care prevedea condiţia de situare a unui punct de lucru al distribuitorilor la mai mult de 30 km de cel mai apropiat punct autorizat şi acordarea posibilităţii ca distribuitorii să deţină puncte de lucru şi în oraşe sau municipii, precum şi pe teritoriul altor state;

* stabilirea unui cadru legal pentru corectarea, în baza de date a SIEGMCR, a numărului de înmatriculare al vehiculului şi eliminarea condiţiei de achitare a tarifului de 20 lei, fără TVA.

* clarificarea unor aspecte legate de procedura de control şi de aplicare a sancţiunilor contravenţionale, inclusiv în concordanţă cu modificările aduse prin Legea nr. 144/ 2012;

Data limită pentru primirea de propuneri şi observaţii la proiectul de act normativ este de 13 noiembrie 2012.

Consultă integral propunerea legislativă! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here