Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților şi angajatorilor în contextul pandemiei precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă. 

Potrivit OUG nr. 132/2020, pe durata reducerii timpului de muncă salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Proiectul pus în dezbatere vine să modifice procedura de decontare a ajutorului COVID-19. Potrivit proiectului, cererea pentru decontarea indemnizației în cazul reducerii timpului de muncă pentru salariați se depune de către angajator la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza căreia îşi are sediul social și este însoțită.

Această cerere va fi însoţită de următoarele de documente:

a) copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă, semnată de angajat că a luat la cunoștință;

b) balanța lunară de verificare, pentru perioada prevăzută la art. 1 alin. (11) lit. b); (reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii prevăzute la alin. (1) sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior.)

c) un acord încheiat cu reprezentanții sindicatului din cadrul unității sau, în cazul în care nu există un sindicat, cu reprezentanții salariaților, referitor la procentul din numărul de salariați pentru care s-a dispus reducerea timpului de muncă;

d) lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație

e) copie a documentelor de plată a salariilor, cu evidențierea plății indemnizației.

Proiectul mai prevede că în vederea decontării acestor sume şi persoanele sau entităţile care au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă, pot depune o cerere însoțită de documentele de mai sus precum și Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, în extras,
întocmit potrivit Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 170/2015, cu modificările ulterioare.

Cererea de decontare și documentele  se depun de către angajator până la data de 25 a fiecărei luni pentru plata indemnizației din luna anterioară, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, precum și a municipiului București, în raza căreia își are sediul social.

Proiectul poate fi consultat AICI. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here