23 Februarie, 2018

Proiect MJ: Modificarea Regulamentului privind definitivarea în funcţie şi promovarea în grade profesionale a personalului de probaţiune

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică, în data de 13 august, un proiect de Ordin pentru modificarea Regulamentului privind definitivarea în funcţie şi promovarea în grade profesionale a personalului de probaţiune.

Potrivit referatului de aprobare a proiectului, Regulamentul privind definitivarea în funcţie şi promovarea în grade profesionale a personalului de probaţiune, aprobat prin ordinul ministrului justiţiei nr. 2570/C din 3 noiembrie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 9 noiembrie 2010 va suferi următoarele modificări:

* Introducerea unei comisii de arbitraj

Comisia de arbitraj va fi introdusă atât pentru examenul de definitivare în funcţie a consilierilor de probaţiune debutanţi, cât şi pentru examenul de promovare în grade profesionale a personalului de probaţiune.

Comisia are rol de mediator atunci când între comisia de verificare a cunoştinţelor şi comisia de contestaţie există diferenţe de apreciere a lucrării de definitivare ori a întocmirii şi prezentării lucrării scrise pentru promovare în grade profesionale.

* Modificări referitoare la cazurile în care unei persoane îi este interzis să se înscrie la examenul de promovare în grade profesionale

Prevederile actuale ale Regulamentului, referitoare la aceste situaţii, au fost completate cu dispoziţii care privesc aplicarea sancţiunii disciplinare a suspendării dreptului de promovare în grade profesionale pe o perioadă de la un an la trei ani, suspendarea din funcţie pe o durată de maximum 6 luni, precum şi aplicarea sancţiunii discplinare a trecerii într-un grad profesional inferior pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului.

Cazurile acestea sunt prevăzute în art. 74 din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit Referatului de aprobare a proiectului de ordin.

* În ceea ce priveşte criteriile pentru întocmirea şi susţinerea lucrării scrise pentru promovarea în grade profesionale, acestea sunt nuanţate în cuprinsul proiectului de act normativ, ca urmare a dificultăţilor întâmpinate în practică referitor la evaluarea de către comisia de verificare a cunoştinţelor a lucrării scrise şi a susţinerii acesteia, precum şi în ceea ce priveşte realizarea baremelor de notare prin raportare la criteriile existente.

* Modificări referitoare la scăderea notei în cazul examenului de promovare în grade profesionale

În acest caz, s-a păstrat sistemul de notare cu o singură notă acordată pentru întocmirea şi prezentarea lucrării de disertaţie, însă s-a optat pentru scăderea notei minime pentru promovarea în grade profesionale de la 8 la 7, prin raportare la celelalte categorii profesionale din domeniul justiţiei.

Descarcă proiectul de ordin al MJ! Click AICI!

Sursa: Ministerul Justiţiei

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu