22 Februarie, 2018

Proiect MFP: Schimbări privind fidelizarea clienţilor prin acordarea de puncte cadou

De la 1 ianuarie 2014, se modifică tratamentul contabil privind acordarea de puncte cadou pentru fidelizarea clienţilor, astfel cum se prevede prin proiectul de ordin MFP pentru modificarea OMFP nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Referitor la programele de fidelizare a clienţilor, care presupun acordarea de puncte cadou acestora, prin proiectul de ordin se propune contabilizarea ca venit în avans a punctelor cadou. Suma corespunzătoare punctelor cadou se recunoaşte drept venit în momentul în care entitatea îşi îndeplineşte obligaţia de a furniza premiile sau la expirarea perioadei în cadrul căreia clienţii pot utiliza punctele cadou. Un asemenea tratament contabil este prevăzut şi de interpretarea IFRIC 13 „Programe de fidelizare a clienţilor”.

Propunerea de modificare a tratamentului contabil aplicabil în acest caz a avut în vedere asigurarea unui tratament contabil unitar pentru toţi operatorii economici, indiferent de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de act normativ propune, astfel, ca în anexa la OMFP nr. 3.055/2009 să se prevadă că aceste puncte cadou pot fi utilizate pentru a achiziţiona bunuri sau servicii gratuite sau cu preţ redus, ca parte a unei tranzacţii de vânzare de bunuri sau prestări de servicii, sub rezerva îndeplinirii unor eventuale condiţii suplimentare. Entitatea contabilizează punctele cadou ca o componentă identificabilă a tranzacţiei în cadrul căreia acestea sunt acordate (contul 472 “Venituri înregistrate în avans”/analitic distinct). Suma corespunzătoare punctelor cadou se recunoaşte drept venit în momentul în care entitatea îşi îndeplineşte obligaţia de a furniza premiile sau la expirarea perioadei în cadrul căreia clienţii pot utiliza punctele cadou. Dacă se estimează că nivelul cheltuielilor necesare îndeplinirii obligaţiei de a furniza premiile depăşeşte contravaloarea primită sau de primit pentru acestea, la data la care clientul le răscumpără, pentru diferenţa aferentă entitatea înregistrează în contabilitate un provizion.

ATENŢIE: Prevederile referitoare la programele de fidelizare a clienţilor sunt prevăzute să se aplice pentru contractele încheiate începând cu data de 1 ianuarie 2014.

» Proiectul de ordin pentru modificarea OMFP nr. 3055/2009 poate fi consultat integral AICI (fişier DOC).

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu