22 Februarie, 2018

Proiect MFP privind reducerea arieratelor din economie

Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii un proiect de ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare în anul 2013, conform unui anunţ postat pe site-ul instituţiei.

Astfel, conform notei de fundamentare a proiectului de act normativ, în cadrul documentului se propune ca ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care înregistrează arierate la data de 31 ianuarie 2013 să fie obligaţi să diminueze volumul acestora cu cel puțin 85%, până la data de 31 martie 2013. Nu se iau în considerare arieratele aflate în litigiu.

În cazul nerespectării obligaţiei, unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului sunt autorizate să nu opereze plăți din conturile unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și instituțiilor de subordonare locală, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente acestora, pentru stingerea arieratelor, precum şi pentru achitarea cheltuielilor cu hrana persoanelor din instituţiile de asistenţă socială şi a celor din instituţiile de sănătate.

De asemenea, se propune ca unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, să poată contracta, în condiţiile legii, de la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 29 martie 2013, împrumuturi din vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreria Statului pentru achitarea arieratelor către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, înregistrate şi neachitate până în prezent.

Sumele acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale cu titlu de împrumut, vor fi utilizate exclusiv pentru achitarea arieratelor înregistrate de acestea, inclusiv de instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, la finele lunii anterioare depunerii cererii de împrumut, neachitate la data solicitării împrumutului.

Astfel, se va putea asigura deblocarea activităţii furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de recuperat de la autorităţile administraţiei publice locale sume ce reprezintă arierate. Împrumuturile se acordă cu o rată a dobânzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicată de Banca Naţională a României.

Totodată, o altă propunere vizează aspectul potrivit căruia Compania Naţională UNIFARM SA să poată contracta un împrumut în suma de 3.600 mii lei reprezentând echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro necesară achiziţionării medicamentelor care, prin lipsa lor, au consecinţe grave asupra stării de sănătate a populaţiei.

Împrumutul se acordă de Ministerul Finantelor Publice din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului cu scadenţa la 18 decembrie 2013 şi o rată a dobanzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicate de Banca Naţională a României, la care se adaugă 4 (patru) puncte procentuale.

La finele anului 2012 unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, înregistrau arierate faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, în valoare de peste 800.000 mii lei.

Consultă proiectul de ordonanţă MFP! Click aici!

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu