19 Februarie, 2018

Proiect MFP: Modificări privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată.

Potrivit notei de fundamentare, una dintre modificările actului normativ constă în extinderea sferei de acordare a eşalonării la plată şi la alte categorii de obligaţii fiscale care, în prezent, sunt excluse.

În acest sens, Ministerul de Finanţe propune ca în sfera eşalonării la plată să se includă:

1. Sumele stabilite de alte autorități, a căror administrare a fost transferată Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după emiterea unei decizii de eșalonare la plată.

2. Sumele stabilite prin decizie de impunere, anterior emiterii unei decizii de eșalonare la plată, desființate în procedura de soluţionare a contestațiilor și menținute prin noul act administrativ emis, în conformitate cu Codul procedură fiscală.

3. Sumele ce au făcut obiectul unui act administrativ a cărui executare a fost suspendată anterior emiterii deciziei de eșalonare la plată și pentru care, în timpul eșalonării, a încetat suspendarea, cu constituirea garanţiilor corespunzătoare.

Potrivit documentului citat, aceste sume vor putea fi solicitate la eşalonare după ce suspendarea actului administrativ va înceta şi după ce organul fiscal va comunica contribuabilului înştiinţarea de plată în care vor fi înscrise obligaţiile fiscale pentru care a încetat suspendarea.

Organul fiscal va comunica contribuabilului, odată cu înştiinţarea precizată mai sus, şi decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii, aferente obligaţiilor fiscale înscrise în înştiinţare.

De asemenea, procedura de solicitare a eşalonării a sumelor precizate mai sus a fost reglementată. Astfel, contribuabilul va trebui să depună cererea de eşalonare în termen de 30 de zile de la comunicarea înştiinţării. În caz contrar, sumele respective vor reprezenta o condiţie de menţinere a valabilităţii eşalonării în derulare.

În acelaşi timp, dacă cererea va fi respinsă, contribuabilul va trebui să achite obligaţiile fiscale de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii eşalonării la plată. Termenul propus de MFP pentru achitarea acestor obligaţii este de 30 de zile de la data comunicării deciziei de respingere.

O altă modificare propusă de MFP constă în faptul că un contribuabil poate să renunţe oricând, până la emiterea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, la dreptul său de a beneficia de această facilitate, fără a i se îngrădi dreptul de a depune, ulterior, o nouă cerere de acordare.

Ministerul de Finanţe doreşte să modifice şi procentul suplimentar al valorii garanţiei în situaţia în care bunurile sunt ipotecate şi în favoarea altor creditori, de la 32%, cât este în prezent, la maximum 16%.

Nu în ultimul rând, o altă schimbare constă în renunţarea la eşalonare, fără ca organul fiscal să emită o decizie de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării, numai dacă sunt îndeplinite două condiţii: contribuabilul trebuie să notifice organul fiscal printr-o cerere de renunţare la eşalonarea la plată şi să plătească obligaţiile fiscale rămase din eşalonarea la plată, până la data la care intervine, potrivit legii, un caz de pierdere a valabilităţii eşalonării.

În cazul în care contribuabilul nu respectă aceste condiţii, organul fiscal emite decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, cu toate efectele ce decurg din această pierdere, se mai arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Pentru mai multe detalii privind modificările făcute de MFP în ceea ce priveşte reglementarea acordării eşalonărilor la plată, descarcă proiectul de Ordonanţă al Guvernului!

Descarcă Nota de fundamentare a proiectului de act normativ!

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu