21 Februarie, 2018

Proiect MFP: Modificarea Codului controlului intern/managerial

Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii publice un proiect de ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

Conform documentelor publicate pe site-ul instituţiei în data de 26 octombrie 2012, prin proiectul de ordin s-a urmărit reglementarea, în principal, a următoarelor aspecte:

- extinderea aprecierii gradului de conformitate a sistemului de control intern/managerial prin luarea în considerare şi a standardelor: 15 – Ipoteze, reevaluări; 20 – Gestionarea abaterilor; 22 – Strategii de control;

- corelarea termenul de depunere a raportului asupra sistemului de control intern/managerial odată cu situaţia financiară anuală, adică la 50 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991;

- simplificarea Anexei nr. 3, Capitolul I – Informaţii generale, la OMFP 946/2005, prin eliminarea unor informaţii cu valoare scăzută şi întocmirea acesteia cu o frecvenţă semestrială în locul celei trimestriale, de către toate entităţile publice aşa cum sunt acestea definite de art. 2 lit. m) din O.G.nr. 119/1999, precum şi explicitarea sintagmei “activitate procedurabilă”;

- creşterea gradului de responsabilizare la nivelul structurii constituite în vederea implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial, prin aprobarea Anexei nr. 3 la OMFP nr. 946/2005, de către conducătorul structurii în locul conducătorului entităţii publice;

- admiterea faptului că, la nivelul unor compartimente ale entităţii publice, standardul 4 – “Funcţii sensibile” poate fi neaplicabil, cu respectarea condiţiei ca la nivelul entităţii standardul să fie aplicabil (ca şi în cazul standardului 25 –“Auditul intern”).

Persoanele interesate pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest proiect legislativ în termen de 10 zile de la publicarea lui, pe adresa publicinfo@mfinante.ro .

Consultă integral proiectul de ordin! Click aici!

Sursa: MFP

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu