14 Octombrie, 2019

Proiect: Firmele care își ascund acționarii, dizolvate

Multe dintre firmele care au acțiuni la purtător, adică acționarii nu sunt neapărat vizibili, sunt “izvor consistent de corupție”, astfel că ar trebui obligate să fie doar sub forma acțiunilor nominative, iar în caz contrar să fie dizolvate, susține un parlamentar liberal care a depus în Parlament o inițiativă legislativă în acest sens.

Mai mult, susține inițiatorul, Legea societăților, care datează din 1990, trebuie modificată și cu alte prevederi, mai actuale, dar cea mai importantă este cea de schimbare a acțiunilor emise, care trebuie să fie doar nominative, care conțin toate datele de identificare ale proprietarului de drept. Tocmai de aceea, inițiatorul a postat proiectul de modificare a Legii nr. 31/1990 a societăților în procedură de dezbatere publică de urgență.

Majoriatea statelor europene și NATO au adoptat măsuri exprese de transparentizare a proprietarilor de capitaluri, pentru a evita practicile de splălare de bani, conflicte de interese și mai ales, finanțarea ilegală a terorismului. În România, societățile comerciale organizate ca societăți pe acțiuni la purtător reprezintă un izvor consistent de corupție și splălare de bani, un loc în care domnește conflictul penal de interese, mai ales în relație cu procedurile de achiziție publică, unde annual, se risipesc miliarde de euro”, mai argumentează deputatul Florin Roman în expunerea de motive a proiectului legislativ.

Art. 91
(1) În societatea pe acțiuni, capitalul social este reprezentat prin acțiuni emise de societate, care pot fi doar nominative.

Art. 93
(3) În acțiunile nominative se vor menționa obligatoriu:
  • numele, prenumele, codul numeric personal și domicliul acționarului persoană fizică;
  • denumirea, sediul, numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare ale acționarului persoană juridică, după caz.
De asemenea, proiectul prevede și sancțiunea pentru firmele care nu vor respecta criteriile de transparență impuse.

După art. 291 se introduce un nou articol, art. 291 indice 1, cu următorul cuprins:

(1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, partea I, toate societățile pe acțiuni ale căror capital social este reprezentat prin acțuni la purtător au obligația de a converti acțiunile la purtător în acțiuni nominative, prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, luată în condițiile art. 115.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) determină dizolvarea de drept a societății pe acțiuni.

Proiectul legislativ a fost trimis Guvernului și Consiliului Legislativ, care trebuie să emită un aviz consultativ în termen de 30 de zile, până la data de 19 octombrie 2017. Chiar dacă va fi votat în Senat, unde este acum în dezbatere publică, pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat și de Camera Deputaților, care este forul decizional.

Ai nevoie de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu