Ministerul Dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei propune modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii printr-un proiect de lege publicat recent pentru dezbatere publică.

Proiectul prevede reorganizarea Inspectoratului de Stat în Construcţii. Mai exact, se doreşte eliminarea din structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii a inspectoratelor regionale în contrucții.

Referitor la personalul inspectoratelor regionale în construcţii, textul proiectului propune ca aceste să se reîncadrează la inspectoratele judeţene în construcţii, respectiv al municipiului Bucuresti și în aparatul central al ISC, în limita numărului de posturi aprobat, în condițiile legii.

Potrivit proiectului de lege aflat în dezbatere publică, aplicarea procedurilor legale prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu privire la încadrarea personalului în cadrul structurii organizatorice a inspectoratelor judeţene în construcţii și în aparatul central al Inspectoratului de Stat în Construcţii se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, potrivit fiecărei categorii de personal.

În expunerea de motive care însoţeşte proiectul  se arată că ”din analizarea activităţii ISC, se constată o suprapunere evidentă a atribuţiilor la nivel central, regional şi judeţean. Astfel,19 atribuţii ale inspectorilor şefi regionali se regăsesc şi în atribuţiile inspectorilor şefi judeţeni, iar 29 de atribuţii ale şefilor de serviciu regionali se regăsesc şi la nivel judeţean pentru posturi de conducere”.

Inspectoratul de Stat în Construcţii este organul tehnic specializat care exercită, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here