21 Februarie, 2018

Proiect de OUG privind Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului

Pe site-ul Senatului, în rubrica ”Propuneri legislative aflate în consultare publică, este publicată o propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţã nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi.

Mai mulţi senatori doresc să adapteze Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi pentru localităţile din mediul urban, aceste localităţi  fiind vizate de avertismentul transmis de Comisia Europeană în ceea ce priveşte calitatea aerului.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de act normativ, România riscă declanşarea de către Comisia Europeană a procedurii de infringement din cauză că, în mai multe zone din România, se înregistrează depăşiri ale valorilor limită pentru mai multe substanţe poluante. În plus, Comisia Europeană a avertizat deja, recent, statul român cu privire la calitatea aerului, solicitând respectarea valorilor limită în 15 zone şi aglomerări.

Poluarea atinge cote maxime în localităţile din mediul urban din cauza traficului rutier, a activităţilor industriale, a şantierelor de construcţii, a lucrărilor de modernizare, a reabilitării de drumuri şi din cauza încălzirii rezidenţiale din aglomerările respective.

În nota de fundamentare, se precizează că una dintre măsurile care pot schimba această situaţie o reprezintă amenajarea de spaţii verzi în zonele urbane. Această măsură poate conduce la respectarea Directivei 2008/50/CE  privind calitatea aerului înconjurător, limitând expunerea cetăţenilor la micro-particulele cunoscute sub denumirea de PM10.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, modificările la Ordonanţa de urgenţã nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi.

În primul rând, se modifică titlul, care va avea următorul cuprins : ”Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţã nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi din mediul urban.

De asemenea, se modifică articolul 1, care va avea următorul conţinut : ” Art.1 – Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se instituie Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi din mediul urban, denumit în continuare Programul”.

În acelaşi timp, se modifică articolul 2, în care se precizează că scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a calităţii vieţii în localităţi din mediul urban.

Totodată, se modifică articolul 3, care face referire la obiectivele Programului. Astfel, articolul 3 va avea următorul cuprins ”Art. 3 – Obiectivele Programului sunt creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi din localităţi din mediul urban şi apropierea mărimii acestora, pe cap de locuitor, de standardele europene, prin dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor verzi din localităţi din mediul urban şi înfiinţarea de noi parcuri, scuaruri şi aliniamente plantate ori reabilitarea celor existente”.

 Cine sunt beneficiarii Programului ?

 Potrivit proiectului de act normativ, beneficiarii Programului sunt autorităţile administraţiei publice locale din mediul urban care aderă în mod voluntar la Program şi care urmăresc extinderea suprafeţelor de spaţii verzi în localităţi din mediul urban.

O altă modificare prezentă în proiectul de act normativ este aceea că beneficiarii trebuie să depună la Ministerul Mediului şi Pădurilor proiecte care se analizează şi se selectează, în vederea promovării pentru finanţare, de către o comisie de analiză.

De asemenea, în proiectul de act normativ se mai precizează că Programul se aplică începând cu anul 2012 şi se va desfăşura pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia.

Nu în ultimul rând, pentru derularea Programului, se va aloca anual, din Fondul pentru mediu, suma de maximum 75.000.000 lei, în limita sumelor prevăzute prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Sursa: Senatul României

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu