20 Februarie, 2018

Proiect de lege privind înfiinţarea Academiei de Ştiinţe Juridice din România

Pe site-ul Senatului, în rubrica “Propuneri legislative aflate în consultare publică” se află un proiect de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Juridice din România.

Ce este Academia de Ştiinţe Juridice?

Potrivit notei de fundamentare a iniţiativei legislative, Academia de Ştiinţe Juridice se doreşte a fi „un organism de seamă al ştiinţelor juridice din România, care se bazează pe calitatea membrilor săi şi a experienţei lor ştiinţifice în cadrul comunităţii ştiinţifice româneşti”.

Potrivit proiectului de act normativ, AŞJR este instituţie de interes public şi de utilitate publică, cu personalitate juridică de drept public, autonomă.

Sediul central al instituţiei se află în municipiul Bucureşti.

Preocuparea principală  a AŞJR o constituie promovarea şi dezvoltarea ştiinţelor juridice, elaborarea şi îmbunătăţirea unor proiecte de acte normative, precum şi dezvoltarea învăţământului juridic românesc.

Din AŞJR fac parte, potrivit notei de fundamentare, membrii titulari şi corespondenţi care trebuie să fie cetăţeni români, aleşi dintre personalităţile ştiinţifice reprezentative şi dintre profesioniştii în domeniul juridic, cu o înaltă ţinută morală.

Conform proiectului de lege, principalele aribuţii ale AŞJR sunt:

 - conceperea, promovarea, dezvoltarea, sprijinirea şi protejarea ştiinţelor juridice sub toate formele, acţiunile, metodele directe, indirecte sau adiacente;

- AŞJR propune iniţierea, elaborarea şi îmbunătăţirea unor proiecte de acte normative în domeniile în care are competenţă.

-  evaluarea asupra fenomenelor juridice şi realizarea unor studii de impact privind aplicarea actelor normative.

În proiectul legislativ se precizează că, în realizarea atribuţiilor sale, AŞJR recunoaşte Academia Română ca cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi culturală.

De asemenea, AŞJR  colaborează cu instituţii precum: Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Parlamentul României, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Legislativ, Curtea Constituţională, precum şi cu instituţii şi organizaţii ştiinţifice academice din ţară şi din străinătate.

Finanţarea activităţii AŞJR

Potrivit iniţiativei legislative, finanţarea AŞJR este asigurată din venituri proprii. Aceste venituri provin din: donaţii, sponsorizări, taxe, chirii, publicaţii, studii, prestaţii editoriale, consultaţii ştiinţifice, studii pentru avize şi alte activităţi realizate.

Patrimoniul AŞJR este alcătuit din:

-  bunuri mobile şi imobile proprii;

- bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritorile, atribuite în administrare sau în folosinţă în condiţiile legii:

-  alte bunuri dobândite potrivit legii.

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acestei viitoare legi, adunarea generală a AŞJR va adopta statutul de organizare şi funcţionare al AŞJR, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României.

Proiectul de act normativ se află în dezbatere publică pe site-ul Senatului până la data de 08.07.2012.

Proiectul a fost iniţiat de mai mulţi senatori şi deputaţi.

Sursa: Senatul României

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu