25 Februarie, 2018

Proiect de lege privind economia socială

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a propus spre dezbatere publică vineri, 21 septembrie 2012, un proiect de lege referitor la economia socială, cu scopul reglementării domeniului, stabilirii măsurilor de promovare a economiei sociale şi a competenţelor autorităţilor în domeniu.

Conform proiectului de act normativ, economia socială este definită ca parte a sistemului economic, organizată independent de sectorul public, al cărei scop este să servească interesul general al comunităţii, creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile şi producerea de bunuri şi/sau prestarea de servicii.

De asemena, economia socială este bazată pe iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către membrii asociaţi, se mai precizează în proiect.

Un element important, prezent în proiectul emis de MMFPS, îl constituie noţiunea de grup vulnerabil,  în această categorie încadrându-se:

* persoanele cu dizabilităţi fizice şi/sau mentale

* persoanele provenind din familii numeroase sau monoparentale,

* persoanele fără educaţie sau pregătire profesională

* persoanele toxico-dependente (după finalizarea tratamentului de dezintoxicare)

* victime al violenţei în familie

* persoanele afectate de boli cu impact asupra vieţii profesionale şi sociale

* imigranţii şi refugiaţii

* persoanele care beneficiază de ajutor social, vârstnicii şi cei care au peste 50 de ani şi nu ating venitul minim garantat.

Alte categorii incluse aici se referă la persoanele care trăiesc în comunităţi izolate, cele de etnie romă, victimele traficului de persoane, cele afectate de boli ocupaţionale, tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, persoanele eliberate din detenţie şi cele fără adăpost şi şomerii de lungă durată, înregistraţi la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.

Proiectul de lege stipulează faptul că activităţile de economie socială vor fi realizate de întreprinderile sociale şi de întreprinderile de inserţie socială.

Astfel, sunt considerate întreprinderi sociale: societăţile cooperative de gradul 1, cooperativele de credit, asociaţiile şi fundaţiile, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, cele ale pensionarilor, precum şi orice alte categorii de persoane juridice.

Statutul de întreprindere socială se certifică prin atestat, acordat pe perioadă nedeterminată de către agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, în domeniul economiei sociale.

Întreprinderea de inserţie socială este reprezentată de întreprinderea socială care îndeplineşte următoarele condiţii:

* menţinerea, în permanenţă, a minimum 30% din personalul angajat cu apartenenţă în categorii de persoane din grupul vulnerabil

* reinvestirea a minimum 50% din valoarea profitului pentru dezvoltarea întreprinderii sociale

* încadrarea activităţilor desfăşurate în obiectivele planului judeţean de dezvoltare.

Mai mult, întreprinderea mai sus menţionată are obligaţia de a asigura pentru angajaţi – membri ai grupurilor vulnerabile, măsuri de acompaniament social care să asigure inserţia profesională a angajatului.

În seria măsurilor de acompaniament social sunt enumerate: informarea, consilierea, accesul la formele de pregătire profesională şi adaptarea locului de muncă la capacitatea persoanei, accesibilizarea locului de muncă în funcţie de nevoile persoanelor.

Statutul de întreprindere de inserţie socială se certifică prin acordarea mărcii sociale, care cuprinde certificatul care atestă statutul de întreprindere de inserţie socială, cu o valabilitate de trei ani de la data emiterii, precum şi un element specific de identitate vizuală care se aplică obligatoriu asupra produselor realizate sau a documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu.

Depăşirea termenului de valabilitate a mărcii sociale se sancţionează cu amenzi cuprinse între 5.000 şi 10.000 de lei.

În ceea ce priveşte finanţarea întreprinderilor de inserţie socială, acestea pot fi finanţate din surse publice şi/sau private, naţionale sau internaţionale, potrivit normelor juridice aplicabile fiecăreia dintre categoriile din care fac parte sursele de finanţare.

În cazul aprobării propunerii legislative, întreprinderile de inserţie socială vor fi scutite de la plata taxelor de autorizare la înfiinţare/reautorizare şi de la plata impozitului pe profit, cu condiţia ca cel puţin 75 la sută din fondul obţinut prin scutire să fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje, instalaţii de lucru şi/sau amenajarea locurilor de muncă, în condiţiile prevăzute de Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

Alte facilităţi de care acestea beneficiază se constituie în: darea în folosinţă gratuită a unor imobile aflate în domeniul public pentru desfăşurarea activităţilor pentru care i-a fost acordată marca socială, sprijin în promovarea produselor realizate şi serviciilor prestate în comunitate, precum şi în identificarea unor pieţe de desfacere a acestora, sprijin în promovarea turismului şi activităţilor conexe acestuia prin valorificarea patrimoniului istoric şi cultural local, precum şi acordarea de microcredite.  Aceste facilităţi vor fi suportate din bugetul local.

Iniţiatorii proiectului mai propun crearea unor mecanisme de sprijin şi încurajare a întreprinderilor de inserţie socială. Acestea se vor concretiza prin declararea lunii mai a fiecărui an – “Luna promovării economiei sociale”, cu implicarea organizării diferitor evenimente sau acţiuni, şi prin înfiinţarea în cadrul MMFPS a unui compartiment în cadrul Direcţiei de ocupare şi salarizare, cu atribuţii în elaborarea politicilor şi strategiilor în domeniu.

Organismele care se vor mai implica în dezvoltarea economiei sociale sunt reprezentate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, cele două urmând să încheie un protocol de colaborare pentru schimbul de date între cele două instituţii privind întreprinderile sociale existente în România.

Potrivit proiectului de lege, în cadrul ANOFM se va înfiinţa un compartiment pentru economie socială, care va coordona şi monitoriza activitatea agenţiilor judeţene în domeniul economiei sociale, precum şi îndrumarea metodologică ale acestora.

Pentru a citi textul integral al proiectului de lege emis de MMFPS, intră aici!

Sursa: MMFPS

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu