17 Noiembrie, 2019

Proiect de lege pentru măsuri de protecție socială acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective. Cum va fi acordat venitul lunar de completare

Senatul va dezbate, ca primă cameră sesizată, un proiect de lege care se adresează companiilor naționale care trebuie să facă masive concedieri colective, deoarece legile actuale nu prevăd măsuri concrete pentru personalul disponibilizat în astfel de situații, ci doar pentru angajații din instituții sau cu contracte de muncă ce se supun Codului muncii.

Neluarea acestor măsuri imediate în scopul diminuării consecinţelor concedierilor colective din cadrul unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat societăţilor comerciale, din cadrul societăţilor comerciale sau a regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale pot conduce la probleme cu impact social pe fondul situaţiei economico-sociale dificile”, se argumentează în expunerea de motive a proiectului.

Principala modificare a legii este cea legată de acordarea unui venit de completare pentru anumite perioade, în funcţie de vechimea în muncă. Așadar, persoanele concediate conform acestui act normativ vor beneficia de:

- Indemnizație de șomaj

- Venit lunar de completare

- Plăţi compensatorii acordate de către operatorii economici din bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, în conformitate cu prevederile contractelor colective sau individuale de muncă aplicabile, respectiv încheiate la nivelul fiecărui operator economic.

Lege privind aplicarea în perioada 2019-2020 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare.

Art. 8 - (1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 7 lit. b) se stabileşte odată cu indemnizaţia de şomaj şi este egal cu diferenţa dintre câştigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj.

(2) Venitul de completare prevăzut la art. 7 lit. b) se acordă lunar pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de vechimea în muncă a persoanelor concediate în condiţiile prezentei legi, după cum urmează:

a) 12 luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 ani şi până la 10 ani;

b) 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 10 ani şi până la 15 ani;

c) 22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani şi până la 25 de ani;

d) 24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de cel puţin 25 de ani.

După încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj, în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele concediate în condiţiile prezentei legi beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu diferenţa dintre câştigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj la data încetării plăţii indemnizaţiei de şomaj. 

Venitul lunar de completare va fi acordat la jumătate, dar nu suspendat, dacă persoanele beneficiare se reîncadrează în muncă în anumite condiții.

Art. 12. – (1) Persoanele care se reîncadrează în muncă beneficiază de 50% din venitul lunar de completare în următoarele situaţii:

a) dacă în perioada acordării venitului de completare prevăzută la art. 8 alin. (2) se încadrează în muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la alţi operatori economici decât cei de la care au fost disponibilizaţi, beneficiază de plăţi, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2), în funcţie de suspendarea sau încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj;

b) dacă în perioada acordării venitului de completare prevăzută la art. 8 alin. (2) se încadrează în muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la operatorii economici de la care au fost disponibilizaţi, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2), dacă la data încadrării operatorii economici respectivi nu mai au capital majoritar de stat. 

Venitul lunar de completare va conta la stabilirea perioadei de pensie, se consideră ca drept social de asigurări ca orice alt venit, dar nu se plătesc taxe și impozite ca pentru alte categorii de venituri. 

Art. 20. – (1) Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 7 lit. b) sunt exceptate de la plata contribuţiilor potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Perioada prevăzută la art. 8 alin. (2) în care se acordă venit de completare constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) Venitul utilizat la stabilirea drepturilor de pensie prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este egal cu câştigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mare decât câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

Prevederile alin. (3) nu se aplică în situaţia în care persoanele care beneficiază de venit lunar de completare realizează şi venituri reprezentând indemnizaţie de şomaj sau venituri de natură salarială ori alte venituri care, conform dispoziţiilor Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea pensiilor.

Art. 21. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada prevăzută la art. 8 alin. (2) persoanele concediate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă care beneficiază exclusiv de venitul lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (3) sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, fără plata contribuţiei.

Art. 22. – Venitul lunar de completare are acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj

După dezbaterile din Senat și apoi în Camera Deputaților, dacă va fi adoptat, proiectul va intra în vigoare la 15 zile de la promulgare, urmând ca ulterior, Guvernul să aprobe Norme metodologice de aplicare a acestor măsuri.

Ai nevoie de Codul muncii? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu