Ministerul Afacerilor Interne a pus în dezbatere publică un proiect de lege pentru crearea şi implementarea proiectului privind realizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă, SIIEASC, care va permite întocmirea actelor de stare civilă în format electronic. 

De la data asigurării, la nivel național, a infrastructurii informatice necesare, exemplarul I al actelor de stare civilă se completează informatic şi se păstrează în registre de stare civilă pe suport de hârtie, iar exemplarul II se întocmește numai în format electronic, atât de către ofițerii de stare civilă din ţară, cât şi de cei de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României“, se arată în proiectul MAI. 

Modificările propuse vor conduce la informatizarea fluxurilor şi a operațiunilor de la nivelul instituțiilor, la eliminarea consumului inutil de hârtie şi la reducerea timpilor de soluționare a cererilor care au legătură cu actele de stare civilă. 

Prin proiect se propune, de asemenea, simplificarea unor proceduri pentru reducerea timpului alocat soluționării unor categorii de cereri deoarece vor  fi descentralizate anumite activități, prin transferul unor atribuții din competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale în cea a autorităţilor administraţiei publice locale. 

Alte reglementări propuse a fi modificate sunt:

– eliminarea avizului conform al Serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor/Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Bucureşti în cazul declarării naşterii nou-născutului peste termenul legal de 30 de zile stabilit de lege, dar înăuntrul termenului de un an de la naştere

– întocmirea actului de naştere se va face la cererea scrisă a declarantului, numai cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale, respectiv a şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră al României, în a cărei rază teritorială a avut loc naşterea. Prin introducerea acestei modificări termenul de soluţionare a cererii se reduce de la 90 la 30 de zile.

– Solicitarea schimbării numelui să nu fie admisă pe durata existenţei sau dacă împotriva solicitantului au fost dispuse în ultimii cinci ani măsuri de limitare a exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate

– Instituirea unor norme care să interzică plastifierea, modificarea ori completarea certificatelor de stare civilă

– Înscrierea, la momentul înregistrării actelor de naștere, a prenumelui multiplu format din  maximum trei cuvinte,

– stabilirea unui nou termen pentru declararea decesului, în vederea eliminării necesității de a se obține avizul parchetului în situații neimputabile declaranților;

– clarificarea unor aspecte legate de competența de primire de către misiunile diplomatice ale României a cererilor pentru transcrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor de stare civilă eliberate de autoritățile străine

– introducerea obligației cetățenilor români în statutul cărora au intervenit modificări în străinătate de a solicita înscrierea mențiunilor corespunzătoare pe marginea actelor de naștere sau căsătorie în termen de 3 luni

– micșorarea termenului de emitere a dispoziției de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, de la 60 zile la 30 de zile.

Sursa: mai.gov.ro

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here