13 Noiembrie, 2019

PROIECT: Contribuabilii mijlocii nu vor mai plăti taxele la Direcțiile Regionale ANAF

Contribuabilii mijlocii își vor achita obligațiile fiscale la direcțiile județene, așa cum era procedura până la data de 1 februarie 2016, când s-a decis, prin Ordinul ANAF nr. 3649/2015, ca aceștia să se deplaseze la direcțiile regionale pentru plata taxelor.

Inițiativa aparține unui grup de 40 de parlamentari din mai multe partide, care susțin că la momentul adoptării variantei cu regionalele, reprezentanții ANAF au justificat măsura prin posibilitatea creșterii gradului de colectare la bugetul de stat.

“Această măsură nu a avut efectul scontat, deoarece nu s-a îmbunătățit procentul și nivelul de colectare a creanțelor fiscale pe acest segment, chiar a scăzut în ultima perioadă, potrivit datelor statistice. Contribuabilii mijlocii erau mai mulţumiţi de sistemul anterior, fiindcă aveau acces la serviciile publice la nivel judeţean, acestea fiind mai apropiate de contribuabil; au existat şi numeroase sesizări, petiţii şi atitudini de protest împotriva acestei măsuri de transfer al administrării contribuabililor mijlocii la nivel regional.”, mai argumentează inițiatorii modificării legii, în expunerea de motive a proiectului.

 “Articolul II. De la data intrării în vigoar a prezentei legi, administrarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, inclusiv de sediile secundare ale acestora se realizează conform prevederilor art. 30 alin. (1).”*

Art. 30 alin. (1) din Codul de procedură fiscală stabileşte că pentru administrarea creanțelor fiscale și a altor creanțe datorate bugetelor, competența revine acelui organ fiscal teritorial din cadrul A.N.A.F., stabilit prin ordin al președintelui A.N.A.F., în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului.

Proiectul legislativ, inițiat de senatori și deputați de la UDMR, PNL și PSD, a fost pus în dezbatere publică în procedură de urgență la Senat, primul for sesizat.

Notă: Ordinul nr. 3649/2015 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii a fost abrogate şi înlocuit prin Ordinul nr. 3610/2016. Art. 1 al acestuia din urmă prevede că  se stabilește competența de administrare a contribuabililor mijlocii în sarcina direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, prin administrațiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul acestora în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului mijlociu, denumite în continuare administrații pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii, și Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, prin Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se efectuează selecția/actualizarea acestora.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu