14 Decembrie, 2019

PROIECT: Carnetul de muncă nu va mai fi obligatoriu ca dovadă a stagiului de cotizare

Casele de pensii dețin arhivă electronică a tuturor carnetelor de muncă anterioare lui 2001, când stagiul de cotzare se putea dovedi doar prin forma fizică a carnetelor. Ulterior acestei perioade, angajatorii au emis dovezi electronice ale vechimii în muncă a angajaților.

Inițiatorii unui proiect legislativ  care modifică Legea pensiilor susțin că statul a cheltuit milioane de lei cu arhivarea într-o bază de date electronică a celor peste 6 milioane de carnete de muncă emise anterior anului 2001, dar atât Legea nr. 19/2000, cât și Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prevăd că certificarea stagiului de cotizare se face, în continuare, pe baza carnetelor de muncă emise anterior datei de 1 aprilie 2001.

“Astfel, s-au înregistrat cheltuieli din bugetul asigurărilor sociale de stat de 76,5 milioane de lei și 2,8 milioane de dolari”, cu o insitutuție care a funcționat aproximativ 10 ani cu peste 2.000 de angajați, dar arhiva electronică creată în aceast mod nu reprezintă o probă pentru vechimea în muncă, asiguratului solicitându-i-se, în continuare, carnetul de muncă pentru perioada anterioară lui 2001.

Art. 159 din Legea nr. 263/2010. Alineatul (1) se va modifica şi va avea următorul cuprins:

“(1) Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. a), dovada vechimii în muncă realizată până la data de 1 aprilie 2001 se face, după caz, cu:

a) carnetul de muncă aflat în arhiva electronică a Casei Naționale de Pensii Publice;

b) carnetul de muncă, care se depune de asigurat, în cazul în care carnetul de muncă nu este preluat sau este preluat în mod necorespunzător în arhiva electronică a Casei Naționale de Pensii Publice;

c) alte acte prevăzute de lege, care se depun de asigurat, în cazul în care acesta nu are carnet de muncă.”

După alineatul (3), se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

“(4) Pentru perioadele prevăzute la art. 17, dovada timpului util la pensie pentru agricultori şi a duratei de asigurare realizată până la data de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege, care se depun de asigurat.”

Inițiativa legislativă a fost depusă în dezbatere publică la Senat pe 27 februarie, astfel că la sfârșitul lunii viitoare va intra la vot. Pentru a fi adoptată, inițiativa trebuie votată și de deputați, Camera Deputaților fiind forul decizional.

Ai nevoie de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu