Ministerul Muncii a publicat în transparenţă decizională un proiect de lege privind unele măsuri pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare.

Propunerea de act normativ are ca obiect de reglementare posibilitatea acordată salariaților care au și calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii, inclusiv pensii de serviciu sau ai sistemului pensiilor militare de stat de a opta între continuarea activității și încetarea raportului de muncă sau a raportului de serviciu.

Proiectul de lege propune o revizuire a legislației aplicabile în cazul cumulului pensiei cu salariul și o alternativă prin care un angajat din sistemul public poate opta între pensie și veniturile salariale aferente raportului de muncă. De aceea, în sistemul public, posibilitatea continuării activității este însoțită de suspendarea plății pensiei.

Astfel, dacă proiectul ajunge să se aplice, bugetarii nu vor mai avea posibilitatea de a cumula salariul cu pensia. 

Se doreşte stabilirea posibilităţii exprimării opțiunii între acordarea pensiei, cu încetarea activității sau acceptarea suspendării plății pensiei pe durata continuării activității. În această situație pensionarii din sistemul public au posibilitatea să primească fie pensia integrală, fie salariul lunar, integral, corespunzător funcției ocupate, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

În vederea exercitării dreptului de opțiune pentru continuarea activității până la împlinirea vârstei de 70 de ani au fost necesare modificări ale Legii nr. 53/2003-Codului muncii, Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale Ordonanței de urgență nr. 57/2019 Codul administrativ.

De asemenea, actul normativ prevede că persoanele pot opta, la cerere, pentru reluarea plății pensiei și încetarea raporturilor de muncă, oricând până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Proiectul de lege reglementează și situația persoanelor care au calitatea de pensionari și care se pot angaja, prin concurs sau examen, cu contract individual de muncă încheiat pe durată determinată sau nedeterminată, după caz, în condițiile legii.

În acord cu jurisprudența Curții Constituționale, au fost introduse unele excepții de la regula suspendării pensiei cu veniturile obținute pe durata desfășurării activității. Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie prin neîndeplinirea obligațiilor prevăzute prin acest proiect de act normativ se recuperează de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescripție.

Se introduce obligația angajatorilor de a informa salariații cu privire la drepturile recunoscute de prezenta lege. Neîndeplinirea acesteia se sancționează contravențional cu amendă.

Cererea privind menținerea în activitate se depune la unitatea angajatoare, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de împlinirea vârstei legale de pensionare, mai prevede proiectul de act normativ.

Proiectul poate fi consultat AICI. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here