15 Iulie, 2018

Proiect ANAF: În ce va consta concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspectori antifraudă?

ACTUALIZARE (10 sep. 2013): Regulamentul a fost publicat în Monitorul Oficial. Citeşte mai multe în acest articol.

ACTUALIZARE (23 sep. 2013): ANAF a publicat anunţul referitor la concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală. Află condiţiile de participare, actele necesare, bibliografia şi data probei scrise din acest articol.
_________

Regulamentul de desfăşurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcţiilor de inspectori antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul Fiscului.

Potrivit propunerii de act normativ, concursul/examenul va consta în patru etape:

• selecţia dosarelor de înscriere;
• proba scrisă;
• interviul;
• evaluarea psihologică complexă şi de integritate.

Dosarul de concurs/examen va trebui să conţină următoarele documente:

• formularul de înscriere;
• actul de identitate (copie);
• certificatul de căsătorie sau alte acte (în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate) (copie);
• diploma de licenţă sau echivalent (copie);
• carnetul de muncă sau adeverinţa doveditoare a vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz (copie);
• cazierul judiciar;
• adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult trei luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• o declaraţie pe propria răspundere;
• CV-ul (model european).

Copiile trebuie să fie legalizate sau însoţite de actele originale, iar dosarele vor fi depuse în termen de 15 zile de la publicarea anunţului de concurs/examen.

Proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste grilă (pe baza bibliografiei stabilite).

Interviul va fi susţinut în faţa membrilor comisiei de concurs/examen, iar evaluarea psihologică va fi realizată de psihologi atestaţi în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale.

Anunţul de concurs/examen va fi publicat în Partea a III-a a Monitorului Oficial, într-un cotidian de largă circulaţie, pe site-ul şi la sediul Fiscului (cu minimum 30 de zile înainte de data probei scrise).

» Proiectul de regulament poate fi consultat integral AICI (format PDF).

Procesul de reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a inclus şi înfiinţarea Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală. Atribuţiile acesteia sunt de prevenire, descoperire şi combatere a actelor şi faptelor de evaziune fiscală şi fraudă fiscală, vamală.

Oraşele în care vor fi stabilite sediile structurilor regionale antifraudă sunt Suceava, Constanţa, Alexandria, Târgu-Jiu, Deva, Oradea, Sibiu şi Bucureşti.

Sursa: ANAF

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu