Senatul a adoptat luni un proiect de act normativ pentru modificarea Legii nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor.

Mai exact proiectul exceptarea de la plata cheltuielilor de întreţinere pentru copii, până la împlinirea vârstei de 3 ani: „La art. 75, alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2’) care va avea cu urmatorul cuprins: (2^) Asociatiile deproprietari hotdrdsc exceptarea de laplata cheltuielilorprevdzute la art. 75, alin. (2) pentru copii, pana la implinirea vdrstei de 3 ani”, scrie în proiectul de lege.

Potrivit art. 82, cheltuielile repartizate proporțional cu numărul de persoane reprezintă cheltuielile asociației pentru asigurarea serviciilor de utilități publice de care beneficiază persoanele care locuiesc sau desfășoară activități în mod curent în condominiu și care nu pot fi individualizate pe fiecare unitate de proprietate individuală în parte pe baza unor dispozitive de măsurare/înregistrare, fie datorită naturii și caracteristicilor anumitor servicii, fie din lipsa dispozitivelor de măsurare/înregistrare.

„Cat timp a fost in vigoare o asemenea scutire a copiilor cu varsta de sub 3 ani de la plata intretinerii blocului (a se vedea Legea 67/2017 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 230/2007 privind infiinlarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari) nu au existat disfunctionalitati in bunul mers al vietii din blocurile sau condominiile in care locuiau acesti copii. Consideram ca suntem in asentimentul majoritatii cetatenilor romani ca o astfel de prevedere legala este justa si necesara”, scrie în expunerea de motive care însoţeşte proiectul.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here