Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice un proiect de act normativ referitor la acordarea de ajutoare poliţiştilor şi personalului militar ale căror raporturi de serviciu încetează.

Astfel, prin proiectul de lege, se are în vedere instituirea unor norme cu caracter tehnico-organizatoric privind acordarea ajutorului prevăzut la art. 21 alin. (2) din Anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, poliţiştilor şi personalului militar ale căror raporturi de serviciu încetează, respectiv sunt trecute în rezervă în cursul anului 2011, în cadrul procesului de reorganizare instituţională desfăşurat în vederea încadrării în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2011, precum şi plata contribuţiilor sociale aferente.

De asemenea, prin elaboarea acestui proiect de act normativ, se are în vedere reglementarea unor aspecte care privesc modalitatea şi documentaţia necesară înregistrării beneficiarilor ca persoane în căutarea unui loc de muncă la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, precum şi situaţiile de stabilire, suspendare şi repunere în plată după suspendare, respectiv încetare a plăţii ajutorului.

În acelaşi timp, sunt propuse pentru a fi reglementate legal, aspecte privind perioada pentru care se acordă ajutorul, documentaţia necesară, precum şi obligaţiile beneficiarilor după stabilirea dreptului la ajutor.

Mai multe informaţii despre proiectul de act normativ şi aspectele propuse a fi reglementate puteţi afla accesând pagina de internet a Ministerului Administraţiei şi Internelor, www.mai.gov.ro, secţiunea Transparenţă decizională.

Totodată, document este afişat şi poate fi consultat la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, până la data de 13.10.2011.

Sursa: http://www.mai.gov.ro/

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here