În cursul zilei de ieri, au fost publicate în Monitorul Oficial normele de aplicare pentru „Prima Maşină” care stabilesc detaliile programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu credite garantate de stat.

Potrivit normelor, persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani şi cu capacitate deplină de exerciţiu pot beneficia de finanţări destinate achiziţionării de autoturisme noi cu un avans de minimum 5%.

Garanţia statului este în procent de maximum 50% din finanţarea garantată, iar pentru anul 2014, plafonul total al garanţiilor care pot fi emise este de 50 milioane lei.

Asigurarea autoturismului

În plus, la data achiziţionării autoturismului, beneficiarul are obligaţia de a încheia o poliţă de asigurare tip CASCO pentru autoturismul nou achiziţionat, care acoperă cel puţin riscurile de avarii şi furt:

 • fără franşiză pentru daunele totale de avarii şi furt;
 • cu o franşiză de maximum 100 euro, echivalent în lei, pentru daunele parţiale de avarii şi furt.

Obligaţia subzistă pe toată perioada de valabilitate a garanţiei.

Atenţie! Dacă beneficiarul nu încheie poliţa de asigurare, finanţatorul are dreptul să o facă pe cheltuiala proprie, în numele şi în contul beneficiarului, urmând să recupereze cheltuielile respective de la acesta prin orice modalitate prevăzută de lege, inclusiv prin includerea lor în ratele de credit lunare. Mai mult, finanţatorul poate solicita plata în avans a primei de asigurare aferente unei perioade de maximum 3 luni.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarul

Beneficiarul Programului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii specifice ale Programului:

 • are calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul;
 • la data aprobării finanţării îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectă condiţiile Programului;
 • la data aprobării finanţării îndeplineşte condiţiile Programului prevăzute la art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
 • face dovada cu copia facturii proforme emise de vânzător că autoturismul care se achiziţionează în cadrul Programului:
  • este nou;
  • este produs în spaţiul intracomunitar sau provenit din import;
  • îndeplineşte cel puţin cerinţele minime ale standardului EURO 5;
  • este achiziţionat de la o persoană juridică ce are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor;
  • are un preţ de achiziţie care nu depăşeşte suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz.

Factura proforma emisă de vânzător va conţine în mod obligatoriu menţiuni referitoare la faptul că autoturismul care se achiziţionează în cadrul Programului este nou, se încadrează în cerinţele minime ale standardului EURO 5 şi că vânzătorul este o persoană juridică care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor;

 • îndeplineşte condiţiile specifice de finanţare ale finanţatorului;
 • se obligă să nu înstrăineze, fără acordul finanţatorului, autoturismul nou achiziţionat în cadrul Programului pe toată durata de valabilitate a garanţiei; în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 20 poate fi aprobată înstrăinarea autoturismului, preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra autoturismului sau novarea obiectului garanţiei, după caz.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here