16 Iulie, 2018

Programul pentru internaţionalizarea afacerilor tale: primeşti până la 10.000 lei pentru crearea unui site

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert şi Antreprenoriat a publicat, pe 28 iulie,  accesul la schema de ajutor de minimis pentru  Programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români.
Ce se urmăreşte
Programul îşi propune promovarea produselor şi serviciilor IMM-urilor româneşti pe pieţele externe, stimularea comunicării şi a parteneriatului în afaceri în vederea internaţionalizării, precum şi pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a produselor şi serviciilor pe pieţele externe. 
Finanţare
Pentru circa 1600 de firme, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) organizează o schemă de minimis operaţională până în 2020, în limita bugetului alocat şi pentru activităţile eligibile din Caseta de mai jos.

Ajutorul de minimis se acordă pe principiul “primul venit – primul servit” , cu o valoare maximă a alocaţiei financiare nerambursabile/an/beneficiar de 50.000 lei, finanţarea urmând să acopere cel mult 90% din totalul cheltuielilor eligibile.
Beneficiari eligibili
Firmele interesate trebuie să fie înregistrate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice, precum şi cu respectarea altor condiţii prevăzute în schema de ajutor de minimis.

În orice caz, produsele/serviciile care vor fi promovate corespund cu profilul acţiunii la care se solicită participarea (târg/misiune economică), iar produsele care vor fi promovate la târg/misiune economică sunt fabricate în România.
Praguri eligibile
Iată câteva din activităţile pentru care puteţi solicita sprijin, cu sumele maxime admise:
 • participări individuale la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu – 30.000 lei;
 • crearea identităţii vizuale a unui IMM (marcă şi/sau siglă şi/sau slogan) – 15.000 lei;
 • realizarea unui site pe Internet/aplicaţie pentru mobil, pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate, în limba română şi limba engleză/ altă limbă de circulaţie internaţională – 10.000 lei;
 • participări ale angajaţilor la cursuri de pregătire, în ţară şi/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi pieţe– 10.000 lei;
 • analize şi studii de piaţă, alte tipuri de activităţi de promovare şi susţinere a internaţionalizării – 10.000 lei.
Paşii de urmat
 • După primirea Notificării privind acordul de principiu, în termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea Notificării beneficiarii vor semna la sediul ministerului acordul de finanţare.
 • După semnarea acordului de finanţare, în termen de maximum 45 de zile de la data finalizării activităţilor dar nu mai târziu de data de 10 decembrie, a fiecărui an, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună la sediul ministerului documentaţia de decont .
 • Eliberarea alocaţiei financiare se face în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la depunerea tuturor documentelor justificative.
 
Caseta
Activităţi eligibile:
 • a) participări individuale la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu;
 • b) participări individuale la misiuni economice organizate în străinătate
 • c) crearea identităţii vizuale a unui IMM (marcă şi/sau siglă şi/sau slogan)
 • d) realizarea unui site pe Internet/aplicaţie pentru mobil, pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate, în limba română şi limba engleză/ altă limbă de circulaţie internaţională
 • e) participări ale angajaţilor la cursuri de pregătire, în ţară şi/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi pieţe
 • f) analize şi studii de piaţă
 • g) alte tipuri de activităţi de promovare şi susţinere a internaţionalizării

ATENŢIE - Pentru a alege una dintre celelalte activităţi de la lit. c-g. este obligatorie alegerea uneia dintre activităţile de la lit. a şi/sau b.  

Ai nevoie de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu