Pentru a veni în sprijinul aplicanților în cadrul celor două apeluri de propuneri de proiecte pentru operaţiunea de investiţii productive adresate întreprinderilor mari şi IMM-urilor (investiţii mari pentru IMM-uri), aflate în derulare şi ca urmare a unor solicitări primite din partea aplicanţilor/consultanţilor, AM POSCCE anunţă realizarea unor completări cu rol de clarificare a anumitor aspecte referitoare la aplicația pentru calculul indicatorilor financiari.

Conform AM POSCCE, aceste completări consolidează aplicaţia existentă, în special în ce priveşte calculul sustenabilităţii proiectului. Datele introduse de utilizatori în aplicaţie până în prezent sunt disponibile în continuare, pentru verificare şi, după caz, completare, de către aceştia, pentru obținerea calculului final. Înainte de depunerea dosarului cererii de finanţare, solicitanţii care doresc să aplice în cadrul acestor apeluri de propuneri de proiecte sunt invitați să verifice şi să aplice clarificările şi completările aduse aplicaţiei de calcul al indicatorilor financiari, descrise în cadrul documentului http://acb.minind.ro/ClarificariCompletari şi ale aplicaţiei http://acb.minind.ro

În cazul potenţialilor beneficiari care au depus dosare de cereri de finanţare pînă în prezent, aceştia sunt, de asemenea, invitaţi să verifice/completeze aplicaţiile, în conformitate cu informaţiile precizate.
Solicitanţi trebuie să îşi actualizeze calculul în cadrul aplicaţiei, cu generarea unui nou document pdf de depus în cadrul dosarului cererii de finanţare, conform acestor clarificări şi completări.

Formula şi modul de calcul ale indicatorilor financiari nu sunt modificate. Datele introduse de utilizatori în aplicaţie până în prezent sunt disponibile în continuare, în totalitate, pentru verificare, completare (daca e cazul) şi utilizare în cadrul calculului final.

Completările sunt doar de natură a sprijini solicitanţii, fiind făcute pentru a uşura utilizarea aplicaţiei şi pentru a le permite acestora o maximă flexibilitate în reflectarea situaţiei proprii în privinţa fluxurilor fiscale şi ne-operaţionale în cadrul calculului de sustenabilitate. Se apreciază ca, în acest fel, solicitanţii vor putea evita orice risc de supradimensionare a necesarului de finanţare.

In consecinţă, AM POS CCE a decis emiterea acestor completări pentru a răspunde de o manieră pozitivă şi cooperantă tuturor speţelor particulare ale proiectelor utilizatorilor, chiar dacă aceste speţe au fost transmise ulterior încheierii perioadei de testare a aplicaţiei.

Prin această decizie, aplicaţia poate, în acelaşi timp să reflecte cu fidelitate vasta diversitate a fluxurilor financiare ale proiectelor utilizatorilor, conform solicitărilor acestora, dar să şi îndeplinească, în continuare, obiectivul său de a asigura standardizarea, verificabilitatea şi comparabilitatea calculului indicatorilor financiari dupa un algoritm clar, transparent şi unitar pentru toţi solicitanţii care concurează pentru aceleaşi fonduri.

Datele introduse şi salvate de utilizatori în aplicaţie pâna la acest moment, pot fi utilizate în continuare, cu condiţia verificării conformităţii lor cu clarificările şi completările aduse aplicaţiei şi a generării unui nou document pdf în această variantă ajustată a aplicaţiei.

Am reţinut câteva din precizările şi clarificările făcute de AM POS CCE, cu menţiunea că utilizatorii trebuie să consulte versiunea actualizată a Ghidului aplicaţiei pentru o descriere completă, înainte de a continua utilizarea aplicaţiei).
● Fluxurile de introdus in cadrul paginilor “Ipoteze cu proiect” şi “Ipoteze fără proiect” sunt cele contabile (valorile veniturilor şi cheltuielilor introduse în aceste două pagini sunt cele din proiecţiile de cont de profit şi pierdere).

● Fondul de rulment net, a cărui variaţie este obligatoriu de introdus în cadrul paginilor „Ipoteze cu proiect” şi „Ipoteze fără proiect”, trebuie calculat cu respectarea următoarelor precizări asupra componentelor sale:

– casa şi conturi la bănci: numai numerarul necesar activităţii curente de exploatare, fără a lua în calcul numerarul în exces sau din alte operaţiuni (depozitele bancare, numerarul din operaţiuni fiscale etc.);

– creanţe: numai creanţele comerciale (clienţi), excluzând TVA;

– datorii pe termen scurt: numai datorii comerciale (furnizori), excluzând TVA.

Se consideră că, prin respectarea acestor clarificări de către utilizatori, se evită riscul oricăror erori de calcul din eventuale duble contabilizări a unor fluxuri de numerar în cadrul calculului indicatorilor financiari.Pentru fiecare flux de numerar calculat de către utilizator şi introdus în aplicaţie, solicitantul va trebui să indice clar şi transparent modul de calcul al respectivului flux, în cadrul dosarului cererii de finanţare şi să indice localizarea respectivului calcul.
● Au fost introduse următoarele noi linii de input (unele aplicabile numai variantei cu proiect), în cadrul a două noi pagini de date de completat („Alte fluxuri fără proiect” şi „Alte fluxuri cu proiect”), împreună cu câmpuri de completat pentru a indica localizarea calculului respectivilor indicatori în cadrul dosarului cererii de finanţare:

– fluxuri nete financiare (altele decât cele incluse în alte linii ale aplicaţiei);

– fluxuri nete din TVA;

– fluxuri nete din impozite, taxe, vărsăminte (altele decât impozitul pe profit şi TVA);

– fluxuri nete, altele decât operaţionale, fiscale sau financiare (neincluse în alte linii ale aplicaţiei).

In acest fel, se permite utilizatorilor să reflecte fidel particularitătile prevederilor ACB ale fiecăruia dintre Ghidurile Solicitantului aplicabile, în funcţie de apelul de proiecte vizat.

Sursa: AM POSCCE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here