21 Februarie, 2018

Programul Operaţional Regional va include şi izolarea termică a blocurilor

Creşterea performanţei energetice a clădirilor va putea fi finanţată prin fonduri europene nerambursabile. Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional a aprobat modificarea programului pentru a putea finanţa investiţiile în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe la nivelul oraşelor din România, care fac parte din cadrul Axei prioritare 1 a POR, prin introducerea unui nou domeniu major de intervenţie: Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a clădirilor de locuit.

Modificarea textului Programului Operaţional Regional reprezintă o etapă obligatorie pentru ca lucrările de creştere a  eficienţei energetice a blocurilor să fie realizate şi cu fonduri europene.

Guvernul României are acordul de principiu al Comisiei Europene pentru a finanţa, în actualul exerciţiu financiar, prin Programul Operaţional Regional, lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocurile de locuit. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a transmis Comisiei Europene în data de 26 aprilie 2012 o variantă a schemei de finanţare pentru eficienţa energetică împreună cu scrisoarea de răspuns a autorităţii române la cererile de clarificare ale CE.

Schema de finanţare propusă de autorităţile române prevede includerea în program a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990, cu concentrare pe acele imobile locuite de persoane expuse riscurilor sociale.

Pentru elaborarea schemei de finanţare pentru eficienţa energetică, autorităţile române au beneficiat de asistenţa oferită de experţii Jaspers, precizează comunicatul de presă din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

*

Cadru legal

● Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe este reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011.

Până la noi dispoziţii, sunt în vigoare Normele metodologice aprobate prin Ordinul comun nr. 163/540/23/2009, cu modificările aduse prin Ordinul comun nr. 2.596/2.867/299/2012, publicat în Monitorul oficial nr.9 din 5 ianuarie 2012.

JASPERS este un parteneriat între Comisia EuropeanĂ (DG Regio), Banca Europeană de Investiţii şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, având ca scop sprijinirea statelor membre UE În absorbţia fondurilor comunitare prin acordarea de asistenţă tehnică pentru proiectele de infrastructură. Scopul programului Jaspers este pregătirea unor aplicaţii de proiecte de bună calitate, care să aibă şanse sporite de aprobare de către Comisia Europeană.

Programul JASPERS este destinat proiectelor majore (de peste 25 milioane de euro, în domeniul mediului şi peste 50 milioane de euro în alte domenii). Printre ariile de intervenţie ale instrumentului JASPERS se numără şi proiectele de eficienţă energetică şi resurse regenerabile de energie, precum şi proiectele din sectorul energetic cu obiective de mediu.

JASPERS functionează pe baza unui plan de acţiune anual. Acesta cuprinde priorităţi stabilite pe baza listei de proiecte majore propuse de statul membru. JASPERS este implementat cu sprijinul unor experţi ai DG Regio, BEI şi BERD, începând cu 2006.

Asistenţa tehnică JASPERS este pusă la dispoziţia beneficiarilor din statele membre gratuit.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu