20 Ianuarie, 2020

Programul guvernamental Venus, pentru victimele violenței domestice.

Ministerul Muncii va adopta, în următoarele săptămâni, un program guvernamental pentru sprijinul victimelor violenței domestice.

Proiectul programului a fost postat în dezbatere publică pe pagina instituției până la data de 19 iulie.

Venus – Împreună pentru o viața în siguranță!” este un program prin care vor fi create servicii integrate moderne în sprijinul victimelor violenței domestice, care să le ofere atât posibilitatea ieșirii din situația de risc și vulnerabilitate, cât și facilitarea transferului către o viață independentă, prin integrare/reintegrare socio-profesională, se arată în nota de fundamentare.

Pe lângă îmbunătățirea serviciilor sociale existente, programul își propune crearea unei rețele naționale de 42 de locuințe protejate precum și servicii integrate complementare constând în 42 de grupuri de suport și 42 de cabinete de consiliere vocațională, în parteneriat cu instituții specializate de la nivelul administrației publice locale, respectiv direcții generale de asistență socială și protecția copilului și direcții de asistență socială. În cadrul unei asemenea locuințe dintr-un județ, se vor asigura următoarele servicii: cazare temporară, servicii de consiliere psiho-socio-medicală, consiliere juridică, continuarea/reintegrarea în sistemul de educație, furnizarea de măsuri de ocupare, consiliere, formare, reinserție/ acompaniere socio-profesională în vederea inserției/reinserției socio-profesionale, măsuri de acompaniament, în concordanţă cu nevoile specifice ale victimelor violenței domestice.

Art. 6

(1) Includerea în PNPVVD și admiterea într-o locuință protejată se poate realiza numai în situația în care sunt întrunite cumulativ cel puțin una dintre condițiile de risc prevăzute la alin.(2) și cel puțin una dintre condițiile de vulnerabilitate prevăzute la alin.(3).

(2) Condițiile de risc pentru victima violenței domestice sunt următoarele:

a) a beneficiat în ultimii 5 ani, de cel puțin o măsură de protecție: ordin de protecție provizoriu sau ordin de protecție,

b) se află sau s-a aflat în ultimii 5 ani în evidențele unuia sau mai multor servicii publice de asistență socială, uneia sau mai multor organizații neguvernamentale și a beneficiat din partea acestora de acordarea unor servicii/ măsuri de sprijin

c) i s-a eliberat în ultimii 5 ani cel puțin un certificat medico-legal și/sau certificat medical care să ateste vătămările provenite din situațiile de violență domestică, și, după caz, orice alte documente doveditoare emise de către unitățile sanitare.

d) victima face dovada înregistrării unei cereri de divorț sau a emiterii de către instanțele judecătorești a unei hotărâri definitive într-un proces de divorț sau a unui certificat de divorț.

(3) Condiții de vulnerabilitate pentru victima violenței domestice sunt următoarele:

a) se află în situația de dependență economică față de agresor și nu are venituri proprii sau acestea sunt insuficiente

b) nu are calitatea de salariat la momentul realizării evaluării, cu excepția mamelor ca sau aflat sau se află în concediu de îngrijire a copilului.

c) nu deține un certificat de calificare profesională pentru o anumită ocupație

d) face parte din categoria de şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri de lungă durată, tineri NEET sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale.

e) nu deține nicio diplomă de studii sau deține documente doveditoare privind absolvirea a cel puțin 4 clase.

f) este o persoană cu dizabilități.

(5) Pentru includerea în PNPVVD persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la alin.(1) completează o declarație pe propria răspundere privind calitatea de victimă a violenței domestice, conform Anexei A la prezenta hotărâre și prevederilor art. 4 (1) din Anexa 2 la prezenta hotărâre.


comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu