20 Ianuarie, 2020

Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

Prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2019 au fost aduse modificări şi completări la Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014.

Actul normativ pe care îl semnalăm a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 571 din 11 iulie 2019. 

Reţinem câteva din noutăţi.

- Plafon de garanţii. Pentru acest an, plafonul garanțiilor care pot fi emise este de 10 milioane lei.

Garanţiile se acordă în numele și în contul statului de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – IFN, sunt aferente finanțărilor acordate persoanelor fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru achiziția de autoturisme noi în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi şi se provin de la instituțiile de credit sau instituțiile financiare nebancare eligibile.

- Condiţii impuse beneficiarului de garanţii. Beneficiarul Programului trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de condiții specifice ale Programului. Condiţia modificată prevede că beneficiarul face dovada cu copia facturii proforme emise de vânzător că autoturismul care se achiziționează în cadrul Programului este nou și are un preț de vânzare care se încadrează în limitele prevăzute la art. 2 lit. a) din O.U.G. nr. 66/2014, este produs în spațiul intracomunitar sau provenit din import, îndeplinește cel puțin cerințele minime ale standardului EURO 6, după caz, și este achiziționat de la o persoană juridică care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor.

Modificări :

● se impune standardul minim Euro 6;

● pentru autoturismele cu sistem de propulsie termic – cu motor cu ardere internă, prețul de achiziție nu poate depăși suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz. Pentru autoturismele cu sistem de propulsie hibrid prețul de achiziție nu poate depăși suma de 100.000 lei, la care se adaugă TVA, iar pentru autoturismele electric hibrid și pur electric, prețul de achiziție nu poate depăși suma de 150.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz.

- Avans la finanţarea cumpărării. Persoanele fizice cu vârsta de minimum 18 ani și capacitate deplină de exercițiu la data solicitării finanțării, care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate și respectă condițiile generale ale Programului, pot beneficia de finanțări destinate achiziționării de autoturisme noi cu un avans de minimum 5% din prețul de achiziție a autoturismului nou pentru autoturismele cu sistem de propulsie termic, de minimum 25% din prețul de achiziție a autoturismului nou pentru autoturismele hibrid, respectiv de minimum 30% pentru autoturismul electric hibrid și pur electric, în funcție de tipul de autoturism nou care se achiziționează în cadrul Programului. Garanția statului este în procent de maximum 50% din finanțarea acordată.

Modificări:

● vârsta nu mai este “de peste 18 ani la data finanţării”;

● apare avans special pentru autoturisme hibrid şi auto electric. 

- Facilităţi acordate. În cazul garanțiilor solicitate pentru achiziționarea unui autoturism nou în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, valorile facilităților acordate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017, cu modificările și completările ulterioare, și prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prima de casare, ecobonusul și ecotichetul sunt acceptate pentru justificarea achitării avansului din prețul de achiziție a autoturismului nou, așa cum este prevăzut la art. 21 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014.

- Condiţii pentru finanţatori. În urma modificărilor privind avansul, în mod corespunzător se prevede că finanţatorii vor solicita un avans de minimum 5%, 25% sau, după caz, de 30% care acoperă diferența dintre prețul de achiziție al autoturismului nou conform facturii proforme și finanțarea garantată.

6. La articolul 11 alineatul (2), litera d) se abrogă.

- Declaraţia pe proprie răspundere. Beneficiarul finanţării garantate trebuie se depună o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că, la data solicitării creditului garantat, nu a mai deținut în proprietate un autoturism, bun nou, declaraţie care trebuie să fie completată cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii solicitării de garantare.

Declaraţia face parte din setul de documente pe care finanţatorul le atasează la cererea de plată depusă de acesta din urmă în perioada de valabilitate a garanției, ulterior trecerii la restanță a întregii finanțări garantate, după înregistrarea de către beneficiar a cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului.

ATENŢIE Dispoziţiile privind declaraţia pe proprie răspundere se aplică exclusiv în cazul garanțiilor acordate până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.

O.U.G. nr. 17/2019 este în vigoare din 20 martie 2019, data publicării în Monitorul oficial nr. 219/2019.

Ai nevoie de H.G. nr. 470/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu