25 Ianuarie, 2020

Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi are reguli modificate!

Executivul a adus modificări şi completări la Ordonanța de urgență nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi. Amendamentele au fost introduse în reglementarea de bază prin recenta Ordonanţă de urgenţă nr. 17/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 219/20.03.2019. 

Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziția unui autoturism nou prin contractarea de credite garantate de stat.

Prin Programul la care ne referim s-a urmărit implementarea unui mecanism de garantare care să conducă la diversificarea paletei de produse de credite auto la costuri inferioare celor practicate la momentul actual, având în vedere gradul ridicat de colateralizare a unui credit pentru achiziția de autoturisme în comparație cu un credit de consum pentru nevoi personale fără garanții materiale.

Iată care sunt principalele noutăţi aduse prin O.U.G. nr. 17/2019. 

Parametrii pentru autovehiculul nou, eligibil în Programul de creditare

- autovehiculul bun nou definit conform prevederilor art. 3 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

Reglementarea la care se face trimitere precizează: autovehicul cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de persoane, care are cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto.

- autovehicul produs în spațiul intracomunitar sau provenit din import, cu parametri tehnici nou introduşi în reglementare, astfel:

● sistem de propulsie termic – cu motor cu ardere internă și hibrid, definite conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f) și h) din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019;

● motor electric hibrid și pur electric, definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. g) și h) din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

- autovehiculul îndeplinește cel puțin cerințele minime ale standardului EURO 6;

În forma anterioară, reglementarea se oprea la standardul EURO 5.

- achiziționarea se face de la persoane juridice care au ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor. 

Criterii de eligibilitate

Beneficiarul Programului, persoana fizică, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

1. achiziționează un autoturism nou, care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la lit. a);

2. nu înregistrează obligații de plată restante la bugetul general consolidat;

3. nu înregistrează restanțe la plata altor credite bancare;

4. are vârsta de minimum 18 ani și capacitate deplină de exercițiu la data solicitării creditului garantat.” 

Preţuri plafon

Pentru autoturismele cu sistem de propulsie termic – cu motor cu ardere internă, prețul de achiziție nu poate depăși suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz.

Noi categorii de plafoane introduse în programul de creditare:

- pentru autoturismele cu sistem de propulsie hibrid prețul de achiziție nu poate depăși suma de 100.000 lei, la care se adaugă TVA.

- pentru autoturismele electric hibrid și pur electric, prețul de achiziție nu poate depăși suma de 150.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz; 

Avansul minim

Beneficiarii Programului trebuie să dispună de un avans de minimum:

- 5% din prețul de achiziție a autoturismului nou pentru autoturismele cu sistem de propulsie termic;

- 25% din prețul de achiziție a autoturismului nou pentru autoturismele hibrid;

- 30% pentru autoturismul electric hibrid și pur electric.

Garanția statului va fi de maximum 50% din finanțarea acordată. 

Regimul facilităţilor

Facilitățile acordate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017, cu modificările și completările ulterioare, și prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prima de casare, ecobonusul și ecotichetul se pot utiliza pentru justificarea achitării avansului din prețul de achiziție a autoturismului nou

Urmează şi modificări la Norme

În termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 17/2019, Guvernul va aproba prin hotărâre modificarea și completarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014, cu modificările și completările ulterioare. 

Dispoziţii tranzitorii

Printr-un articol aparte, din actul de modificre se precizează că solicitările de acordare a unei finanțări garantate în cadrul programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi transmise până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 17/2019 se soluționează prin aplicarea dispozițiilor legale în vigoare la data depunerii lor.

Ai nevoie de O.U.G. nr. 17/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu