15 Noiembrie, 2019

Programele “Rabla” și „Rabla Plus”, cumulate. Solicitanții vor putea cere și prima de casare, și ecotichetul

Ecotichetul și prima de casare vor putea fi cumulate, conform unui proiect de Ordin al ministrului Mediului, postat în dezbatere publică pe pagina instituției. Pentru a clarifica această procedură, este necesară completarea prevederilor art. 10 din Ghidul de finanțare aferent Programului, pentru a corela Programul denumit generic RABLA cu Programul RABLA PLUS.

În prezent, ghidurile de finanțare nu prevăd necesitatea înscrierii producătorilor în ambele programe în vederea acordării ecotichetului în condițiile casării unui autovehicul vechi.

La articolul 10, după alineatul (4) se adaugă trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:

(5) Pentru a putea acorda atât ecotichetul, prin prezentul program, cât și prima de casare, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017 – 2019, producătorul trebuie să fie validat în ambele programe.

(6) În cazul prevăzut la alin. (5), prin cererea de validare depusă în cadrul prezentului program se va solicita validarea și în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017 – 2019.
 
Reprezentanții ministerului susțin, în referatul de aprobare al proiectului, că se stabilește, de asemenea, introducerea plafonării ecotichetului la 50% din preţul de comercializare, necesară din perspectiva tendinţei generale de scădere a preţurilor autovehiculelor electrice, ţinând cont de faptul că prezentul program are caracter multianual (cu aplicabilitate până în 2019).” Această plafonare nu înseamnă diminuarea valorii ecotichetului, mai explică inițiatorii, întrucât se poate constata că preţurile practicate exced dublul valorii acestuia.

O altă prevedere nou introdusă este cea referitoare la „cvadricicluri”, o categorie nouă de autovehicule electrice, aparținând categoriilor de folosință L6e şi L7e. În cazul acestora, este posibil ca prețul de comercializare să fie sub dublul valorii ecotichetului, dar subvenţia acordată prin Program poate fi considerată stimulativă, deoarece constituie jumătate din preţul de comercializare.
 
La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
 
(1) Ecotichetul se acordă în cuantum de până la:
  • a) 45.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform alin. (4), pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric;
  • b) 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform alin. (4), pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km”.
Modificările propuse se vor aplica pentru sesiunile de înscriere în programe ulterior datei de 1 ianuarie 2018 pentru producătorii care nu au contracte încheiate, și chiar de la 1 ianuarie 2018 pentru cei care au contracte pentru finanțare.

Ai nevoie de Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu