19 August, 2017

Programele pentru locuinţe

Sunt în faza de proiect, iniţiate de MFP, două hotărâri de Guvern pentru continuarea creditării programelor de sprijin pentru locuinţe.

 ■ Proiectul de hotărâre pentru completarea H.G. nr.736/2010, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală.

Normele aprobate prin H.G. nr.736/2010 stabilesc condiţiile de creditare avantajoase pentru contractarea unui credit cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată, de către asociaţiile de proprietari/persoane fizice, pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe/clădirile unifamiliale care nu necesită executarea unor lucrări de consolidare ale sistemului structural, lucrările de reabilitare termică eligibile, criteriile de eligibilitate pentru beneficiari, bănci şi constructori care execută lucrările de intervenţie privind reabilitarea termică.

De asemenea, prin H.G. nr.736/2010 s-a avut în vedere detalierea mecanismului posibilităţii finanţării, de către autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea asociaţiilor de proprietari, din fondurile aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite, în cuantum de maximum 30% din valoarea prevăzută în devizul general, a executării lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea termică.

În anul 2011, până la finele lunii noiembrie, au fost acordate 12 garanţii în valoare de peste 3,5 milioane lei. Pentru continuarea programului, prin proiectul de hotărâre de Guvern se propune stabilirea la nivelul sumei de 200 milioane lei a plafonului garanţiilor care pot fi emise în anul 2012.

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit va conduce la imbunătăţirea eficienţei energetice la utilizatorii finali şi stabilirea unei ţinte naţionale de minimum 9% privind economiile de energie, conform Directivei 2006/32/CE, reducerea costurilor de întreţinere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum si la creşterea independenţei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire.

Proiect de hotărâre de Guvern pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.945/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.

În septembrie 2011, a fost emisă Hotărârea de Guvern nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, prin care se stabilesc condiţiile de creditare avantajoase pentru contractarea unui credit cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată, de către asociaţiile de proprietari/persoane fizice, pentru executarea lucrărilor de reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor de locuit, criteriile de eligibilitate pentru beneficiari, bănci şi constructori care execută aceste lucrări de intervenţie.

Nota de fundamentare a proiectului de act normativ menţionează faptul că, până la finele lunii noiembrie 2011, programul nu a fost încă demarat.

Asigurarea condiţiilor de derulare a programului presupune stabilirea unui plafon al garanţiilor care pot fi emise în anul 2012, la nivelul sumei de 100 milioane lei.

Din punct de vedere social şi urbanistic, apare necesitatea luării măsurilor de intervenţie pentru repararea/ reabilitarea anvelopei clădirilor care prezintă un nivel ridicat de degradare şi care, în marea majoritate a cazurilor, sunt amplasate în zone centrale, istorice, dens populate şi de interes turistic ale localităţilor, fapt de natură să genereze un real pericol public şi să afecteze pe termen lung dezvoltarea teritorială durabilă a localităţilor, conform strategiei şi planurilor de dezvoltare urbană aprobate la nivelul localităţilor.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu